Aktualności

IGMNiR na spotkaniu z Wicepremierem Piechocińskim

2014-01-30

W związku z opublikowaniem przez KE projektu propozycji ram klimatyczno-energetycznych do 2030 roku, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński zaprosił przedstawicieli największych przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce oraz samorządów gospodarczych branży metali nieżelaznych, stalowej, chemicznej, paliwowej cementowej i szklarskiej na spotkanie, aby skonsultować materiał UE i wysłuchać opinii w tym zakresie. Rozmowy odbyły się 28 stycznia br. w Warszawie.

W imieniu przedsiębiorstw przemysłu metali nieżelaznych głos zabrali: Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.; Bogusław Ochab, prezes zarządu ZGH „Bolesław” S.A.; Henryk Kaliś, przewodniczący FOEEiG oraz Forum CO2; oraz Kazimierz Poznański, prezes zarządu IGMNiR.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że cele polityki klimatycznej nie mogą stać w sprzeczności z celami innych polityk unijnych, w tym przede wszystkim energetycznej i przemysłowej. – Naszym partnerom zamierzamy zaproponować wprowadzenie do polityki klimatycznej mechanizmów premiujących kraje z większym udziałem przemysłu w PKB – dodał.

Zdaniem Wicepremiera w kontekście propozycji sformułowanych w komunikacie dotyczącym klimatu i energii, rozczarowujące są te związane z  przemysłem. – Nie różnią się one istotnie od propozycji zawartych w dokumencie zaprezentowanym w 2012 r. Obecny komunikat jest wyliczeniem prowadzonych inicjatyw i brakuje w nim propozycji nowych działań, w tym również legislacyjnych, które stymulowałyby rozwój przemysłu w Europie – ocenił.

Prezes Herbert Wirth bardzo pozytywnie przyjął inicjatywę Wicepremiera Piechocińskiego, umacniającą partnerstwo pomiędzy rządem RP a liderami przemysłu. – Kiedy Rząd konsultuje kluczowe założenia polityki klimatyczno-energetycznej w latach 2020-2030, będące przedmiotem propozycji Komisji Europejskiej, napawa to optymizmem, że stanowisko Polski będzie tożsame, bądź zbliżone do oczekiwań krajowego przemysłu - mówił. Dodał również, że ze względu na charakterystykę polskich rud miedzi, pozytywnym przykładem jest tu zastosowanie korzystniejszego benchmarku paliwowego. – Benchmark paliwowy pozwoli na dalszy rozwój sektora miedziowego i stopniowe przestawienie struktury paliwowej na przyjazną środowisku – mówił Prezes Wirth.

Prezes Kazimierz Poznański, zabierając na spotkaniu głos, m.in. zachęcił Wicepremiera do kontynuowania konsultacji środowiskowych i zacieśniania współpracy z przedstawicielami samorządu gospodarczego.

 

Pobierz prezentację "Polityka klimatyczno-energetyczna w latach 2020-2030: propozycje KE, stanowisko MG, dalsze działania"

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: