Aktualności

IGMNiR na spotkaniu z Wicepremierem Piechocińskim

2014-01-30

W związku z opublikowaniem przez KE projektu propozycji ram klimatyczno-energetycznych do 2030 roku, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński zaprosił przedstawicieli największych przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce oraz samorządów gospodarczych branży metali nieżelaznych, stalowej, chemicznej, paliwowej cementowej i szklarskiej na spotkanie, aby skonsultować materiał UE i wysłuchać opinii w tym zakresie. Rozmowy odbyły się 28 stycznia br. w Warszawie.

W imieniu przedsiębiorstw przemysłu metali nieżelaznych głos zabrali: Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.; Bogusław Ochab, prezes zarządu ZGH „Bolesław” S.A.; Henryk Kaliś, przewodniczący FOEEiG oraz Forum CO2; oraz Kazimierz Poznański, prezes zarządu IGMNiR.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że cele polityki klimatycznej nie mogą stać w sprzeczności z celami innych polityk unijnych, w tym przede wszystkim energetycznej i przemysłowej. – Naszym partnerom zamierzamy zaproponować wprowadzenie do polityki klimatycznej mechanizmów premiujących kraje z większym udziałem przemysłu w PKB – dodał.

Zdaniem Wicepremiera w kontekście propozycji sformułowanych w komunikacie dotyczącym klimatu i energii, rozczarowujące są te związane z  przemysłem. – Nie różnią się one istotnie od propozycji zawartych w dokumencie zaprezentowanym w 2012 r. Obecny komunikat jest wyliczeniem prowadzonych inicjatyw i brakuje w nim propozycji nowych działań, w tym również legislacyjnych, które stymulowałyby rozwój przemysłu w Europie – ocenił.

Prezes Herbert Wirth bardzo pozytywnie przyjął inicjatywę Wicepremiera Piechocińskiego, umacniającą partnerstwo pomiędzy rządem RP a liderami przemysłu. – Kiedy Rząd konsultuje kluczowe założenia polityki klimatyczno-energetycznej w latach 2020-2030, będące przedmiotem propozycji Komisji Europejskiej, napawa to optymizmem, że stanowisko Polski będzie tożsame, bądź zbliżone do oczekiwań krajowego przemysłu - mówił. Dodał również, że ze względu na charakterystykę polskich rud miedzi, pozytywnym przykładem jest tu zastosowanie korzystniejszego benchmarku paliwowego. – Benchmark paliwowy pozwoli na dalszy rozwój sektora miedziowego i stopniowe przestawienie struktury paliwowej na przyjazną środowisku – mówił Prezes Wirth.

Prezes Kazimierz Poznański, zabierając na spotkaniu głos, m.in. zachęcił Wicepremiera do kontynuowania konsultacji środowiskowych i zacieśniania współpracy z przedstawicielami samorządu gospodarczego.

 

Pobierz prezentację "Polityka klimatyczno-energetyczna w latach 2020-2030: propozycje KE, stanowisko MG, dalsze działania"

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
18
Wrzesień
2019

24th International Congress for Battery Recycling

...

14
Październik
2019

BIR 2019 World Recycling Convention (Round-Table Sessions)

...

22
Październik
2019

2nd Annual Vehicle Recycling International Conference 2019

...


Nasi Członkowie: