Złom i odpady metali nieżelaznych

Cynku

Złomy i odpady cynku można podzielić na cztery grupy:

1. Złomy cynku

2. Złomy stopów cynku

3. Odpady metalurgiczne

4. Cynk twardy

 

ZŁOMY CYNKU

Grupa ta obejmuje:

- złomy cynku w postaci ścinków blach, prętów, ażurów i odpadów produkcyjnych powstające w procesach przetwórstwa (na ogół jest zawracany do obiegu technologicznego);

- złom zbiórkowy pokryć dachowych i rynien, który po spaczkowaniu nadaje się bezpośrednio do przetopu. Ten rodzaj złomu najczęściej jest zanieczyszczony substancjami niemetalicznymi (smary i oleje) oraz lutowiem Pb-Sn. Metale te po przetopie przechodzą do cynku, powodując jego zanieczyszczenie. Niektóre firmy dokładnie sortują ten złom, odcinając części zanieczyszczone, co wiąże się ze zwiększoną pracochłonnością i częściowymi stratami metali.

 

ZŁOM STOPÓW CYNKU

Złomy stopów cynku powstające w odlewniach są w całości zawracane do obiegu produkcyjnego. Znaczne trudności z wykorzystaniem wiórów i otoczki z obróbki mechanicznej odlewów powoduje zaolejenie emulsjami.

Złom cynku występuje także w postaci stopów, jako zużyte elementy galanterii budowlanej, odlewów przemysłu motoryzacyjnego oraz armatury przemysłowej. Ten rodzaj złomów ma często charakter zespolony ze stalą, miedzią i mosiądzem (pręty, śruby, nakrętki, wkręty). Postać zespolona w znacznym stopniu utrudnia odzysk metali nieżelaznych.

 

ODPADY METALURGICZNE

Mogą występować w postaci:

- zgarów i popiołów,

- pyłów i szlamów.

 

CYNK TWARDY

Powstaje w procesie cynkowania elementów stalowych (blach, taśm, konstrukcji) i zbiera się w części dalszej wanien cynkowniczych.

 

TECHNOLOGIE ZAGOSPODAROWANIA ZŁOMÓW I ODPADÓW CYNKU

W krajach wysokorozwiniętych stopień odzysku cynku ze złomów i odpadów w odniesieniu do zużycia tego metalu kształtuje się na poziomie powyżej 25%. Znacznie niższy - w porównaniu z innymi metalami nieżelaznymi - stopień odzysku tego metalu wynika stąd, że cynk zużyty do produkcji związków chemicznych nie ma możliwości zawrotu. Także cynk stosowany do ocynkowania wyrobów stalowych (ok. 50% całkowitego zużycia tego metalu) nie może być odzyskiwany w sposób bezpośredni, a jedynie poprez przerób pyłów powstających w procesach przetopu złomu stalowego.

Istotą efektywności zagospodarowania złomów cynku i jego stopów jest właściwe sortowanie w miejscu ich powstawania oraz wykorzystywania ich w maksymalnym stopniu w procesach przetwórczych i do produkcji stopów. Cynk twardy oraz złomy zespolone po przeróbce mechanicznej poddawane są ogniowej rafinacji, a następnie rektyfikacji.

Z cynku wtórnego metodami rafinacji i rektyfikacji cynku uzyskuje się produkt stosowany do wytworzenia wysokiej jakości bieli cynkowej i pyłu cynkowego.

Zgary, po oddzieleniu części metalicznych kierowanych do przetopu, oraz popioły i pyły w zależności od składu chemicznego wykorzystuje się do produkcji związków chemicznych.

Ważnym zagadnieniem jest zagospodarowanie pyłów stalowniczych zawierających ok. 25% Zn. Między innymi w Hiszpanii i Francji uruchomiono nowoczesne instalacje do przerobu pyłów stalowniczych , opierając się na metodzie odpędzania cynku ze wsadu w procesie przewałowym w piecach obrotowych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: