O nas

Wstęp

Misją Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest wspieranie rozwoju przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu metali w Polsce.

Izba powstała w 1995 r. z inicjatywy podmiotów gospodarczych i instytucji skupionych w branży metali nieżelaznych. W swym obecnym kształcie działa od 14 stycznia 2010r., kiedy doszło do  połączenia Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Recyklingu Metali, zrzeszającego firmy przerabiające złomy i odpady metali.

Do głównych zadań realizowanych przez Izbę należą:

- reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych będących jej członkami wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej,

- dbałość o rozwój przemysłu metali nieżelaznych,

- promocja recyklingu metali,

- ochrona rynkowych interesów zarówno swoich członków, jak i całej branży, zwłaszcza poprzez współpracę z administracją publiczną RP i UE,

- współudział w procesie tworzenia prawa gospodarczego poprzez opiniowanie jego zmian,

- opracowywanie analiz i ekspertyz branżowych,

- organizację szkoleń i konferencji z zakresu polityki przemysłowej, handlowej, podatkowo-finansowej, ochrony środowiska, zmian w obowiązujących przepisach prawa,

- upowszechnianie problematyki wynikającej z wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.

Do IGMNiR należą spółki i firmy prowadzące działalność gospodarczą w przemyśle metali nieżelaznych oraz branży recyklingu.

Ponadto potencjał Izby wzmacniają uczelnie, instytucje naukowo-badawcze, branżowe organizacje społeczne oraz partnerskie podmioty gospodarcze współpracujące z przemysłem metali.

Obecnie IGMNiR skupia 73 firmy członkowskie.

IGMNiR przynależy również do międzynarodowych organizacji branżowych, w tym do BIR - Światowej Federacji Recyklingu Metali z siedzibą w Brukseli, EUROMETAUX - Europejskiej Federacji Producentów i Przetwórców Metali Nieżelaznych z siedzibą w Brukseli, oraz EUROMETREC - Europejskiej Federacji Handlu i Recyklingu Metali Nieżelaznych, również z siedzibą w Brukseli.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: