O nas

Organy Izby

Zgodnie z obowiązującym Statutem, władzami IGMNiR są:

- Walne Zgromadzenie Członków Izby,

- Rada Izby (trzyletnia kadencja),

- Zarząd Izby (trzyletnia kadencja).

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań statutowych, m.in. uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwołanie członków Rady Izby, zatwierdzenie rocznego budżetu, ustalanie wysokości składek członkowskich. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby.

Rada Izby XII kadencji liczy obecnie 17 Członków, których Walne Zgromadzenie Izby wybrało w dniu 08 czerwca 2022 r.
Do głównych kompetencji Rady należy ustalanie zasad i nadzór nad polityką finansową IGMNiR oraz ogólna kontrola podejmowanych przez Izbę działań na polu krajowym i międzynarodowym.

Zarząd Izby składa się z dwóch Członków, których Walne Zgromadzenie Izby ponownie wybrało w dniu 08 czerwca 2022 r.; kieruje bieżącą działalnością Izby.

 

Skład Rady Izby XII Kadencji:

Ochab Bogusław - Przewodniczący Rady Izby, Prezes ZGH Bolesław SA, Bukowno

Pietrzak Marek - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Wiceprezes KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Iwanejko Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Izby,  Wiceprezes Zarządu Impexmetal SA, Warszawa

Juszczyk Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Izby, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych/SBŁ, Gliwice

Śmieszek Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady Izby,  Prezes SITMN, Gliwice

Bąk Monika - Członek Rady, Prezes Zarządu Autopart SA, Mielec

Boryczko Bożena - Członek Rady, Prezes Zarządu UNIHUT SA, Kraków

Buciak Mirosław, Członek Rady, Dyrektor Zarządzający Boryszew SA Oddział NPA Skawina

Czech Adam - Członek Rady, Właściciel Firmy Hermex, Herby

Czyż Maciej - Członek Rady, Dyrektor Handlowy Alumetal SA, Kęty

Grędysa Paweł - Członek Rady, Prezes Zarządu METKOM Sp. z o.o., Dębica

Knych Tadeusz - Członek Rady, Dziekan Wydziału MN AGH, Kraków

Jarkowski Kamil - Członek Rady, Dyrektor Handlowy Departamentu Metali KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Szeliga Piotr - Członek Rady, Prezes Zarządu Gränges Konin SA, Konin

Sznajder Konrad - Członek Rady, Prezes Zarządu Orzeł Biały SA, Piekary Śląskie 

Szymański Adrian - Członek Rady, Prezes Zarządu KGHM Metraco SA, Legnica

Woźniak Jan - Członek Rady, Prezes Zarządu ZM SILESIA SA, Katowice

 

Zarząd Izby:

Kazimierz Poznański - Prezes Zarządu

Marek Suchowolec - Członek Zarządu

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: