O nas

Organy Izby

Zgodnie z obowiązującym Statutem, władzami IGMNiR są:

- Walne Zgromadzenie Członków Izby,

- Rada Izby (trzyletnia kadencja),

- Zarząd Izby (trzyletnia kadencja).

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań statutowych, m.in. uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwołanie członków Rady Izby, zatwierdzenie rocznego budżetu, ustalanie wysokości składek członkowskich. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby.

Rada Izby XII kadencji liczy obecnie 17 Członków, których Walne Zgromadzenie Izby wybrało w dniu 08 czerwca 2022 r.
Do głównych kompetencji Rady należy ustalanie zasad i nadzór nad polityką finansową IGMNiR oraz ogólna kontrola podejmowanych przez Izbę działań na polu krajowym i międzynarodowym.

Zarząd Izby składa się z dwóch Członków, których Walne Zgromadzenie Izby ponownie wybrało w dniu 08 czerwca 2022 r.; kieruje bieżącą działalnością Izby.

 

Skład Rady Izby XII Kadencji:

Ochab Bogusław - Przewodniczący Rady Izby, Prezes ZGH Bolesław SA, Bukowno

Pietrzak Marek - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Wiceprezes KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Iwanejko Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Izby,  Wiceprezes Zarządu Impexmetal SA, Warszawa

Juszczyk Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Izby, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych/SBŁ, Gliwice

Śmieszek Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady Izby,  Prezes SITMN, Gliwice

Bąk Monika - Członek Rady, Prezes Zarządu Autopart SA, Mielec

Boryczko Bożena - Członek Rady, Prezes Zarządu UNIHUT SA, Kraków

Buciak Mirosław, Członek Rady, Dyrektor Zarządzający Boryszew SA Oddział NPA Skawina

Czech Adam - Członek Rady, Właściciel Firmy Hermex, Herby

Czyż Maciej - Członek Rady, Dyrektor Handlowy Alumetal SA, Kęty

Grędysa Paweł - Członek Rady, Prezes Zarządu METKOM Sp. z o.o., Dębica

Knych Tadeusz - Członek Rady, Dziekan Wydziału MN AGH, Kraków

Jarkowski Kamil - Członek Rady, Dyrektor Handlowy Departamentu Metali KGHM Polska Miedź SA, Lubin

Szeliga Piotr - Członek Rady, Prezes Zarządu Gränges Konin SA, Konin

Sznajder Konrad - Członek Rady, Prezes Zarządu Orzeł Biały SA, Piekary Śląskie 

Szymański Adrian - Członek Rady, Prezes Zarządu KGHM Metraco SA, Legnica

Woźniak Jan - Członek Rady, Prezes Zarządu ZM SILESIA SA, Katowice

 

Zarząd Izby:

Kazimierz Poznański - Prezes Zarządu

Marek Suchowolec - Członek Zarządu

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: