Przemysł metali nieżelaznych

Ołów

Źródło: Baterpol S.A.

Łacińska nazwa "Plumbum"

PODSTAWOWE INFORMACJE

Symbol: Pb

Liczba atomowa: 82

Masa atomowa: 207,19

Gęstość względna: 11,34 g/cm3

Temperatura topnienia: 327,3 0C

*  Temperatura wrzenia: 1750 0C

 

CHARAKTERYSTYKA

Ołów jest typowym metalem miękkim, plastycznym. Tworzy roztwory stałe z innymi metalami w ograniczonym zakresie.

Chemicznie aktywny; dzięki tworzeniu nierozpuszczalnych w wodzie zwartych powłok o dużej przyczepności, jest odporny na działanie kwasu siarkowego i solnego.

ZASTOSOWANIE

Ołów znajduje główne zastosowanie w postaci stopu z antymonem do produkcji akumulatorów samochodowych. Ze względu na właściwości antykorozyjne ołów zużywa się do budowy aparatury chemicznej narażonej na działanie kwasu siarkowego i solnego. Stosuje się go również jako dodatek stopowy w produkcji mosiądzów i stopów z cyną w postaci spoiwa. Tlenki ołowiowe (glejta i minia) znajdują zastosowanie jako ochronne farby podkładowe.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: