Przemysł metali nieżelaznych

Ołów

Źródło: Baterpol S.A.

Łacińska nazwa "Plumbum"

PODSTAWOWE INFORMACJE

Symbol: Pb

Liczba atomowa: 82

Masa atomowa: 207,19

Gęstość względna: 11,34 g/cm3

Temperatura topnienia: 327,3 0C

*  Temperatura wrzenia: 1750 0C

 

CHARAKTERYSTYKA

Ołów jest typowym metalem miękkim, plastycznym. Tworzy roztwory stałe z innymi metalami w ograniczonym zakresie.

Chemicznie aktywny; dzięki tworzeniu nierozpuszczalnych w wodzie zwartych powłok o dużej przyczepności, jest odporny na działanie kwasu siarkowego i solnego.

ZASTOSOWANIE

Ołów znajduje główne zastosowanie w postaci stopu z antymonem do produkcji akumulatorów samochodowych. Ze względu na właściwości antykorozyjne ołów zużywa się do budowy aparatury chemicznej narażonej na działanie kwasu siarkowego i solnego. Stosuje się go również jako dodatek stopowy w produkcji mosiądzów i stopów z cyną w postaci spoiwa. Tlenki ołowiowe (glejta i minia) znajdują zastosowanie jako ochronne farby podkładowe.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: