Przemysł metali nieżelaznych

Cynk

Źródło: ZGH

Łacińska nazwa "Zincum"

PODSTAWOWE INFORMACJE

Symbol: Zn

Liczba atomowa: 30

Masa atomowa: 65,37

Gęstość względna: 7,1 g/cm3

Temperatura topnienia: 419,5 0C

Temperatura wrzenia: 907 0C

 

CHARAKTERYSTYKA

Cynk jest plastyczny w temperaturze 100-150 0C; kruchy w temperaturze powyżej 200 0C; rekrystalizuje powyżej 50 0C. W powietrzu wilgotnym utlenia się, pokrywając się zwartą powłoką. Energicznie wiąże się z tlenem. Rozpuszcza się w kwasach organicznych i nieogranicznych.

 

ZASTOSOWANIE

Cynk i jego stopy znajdują zastosowanie do ocynkowania płaskich wyrobów stalowych, w celu ochrony przed korozją, jako dodatek stopowy przy produkcji mosiądzów. Wyroby walcowane z cynku z dodatkiem tytanu stosowane się do pokryć dachowych. Z cynku pierwotnego produkuje się biel cynkową używaną w przemyśle chemicznym do wytwarzania farb. Cynkowe stopy odlewnicze, którego głównym składnikiem uzupełniającym jest aluminium, złomowane są w przemyśle motoryzacyjnym.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: