Przemysł metali nieżelaznych

Aluminium

Łacińska nazwa "Alumen"

PODSTAWOWE INFORMACJE

Symbol: Al

Liczba atomowa: 13

Masa atomowa: 26,98

Gęstość względna: 2,70 g/cm3

Temperatura topnienia: 660,52 0C

Temperatura wrzenia: 2467 0C

 

CHARAKTERYSTYKA

Aluminium jest lekkie, ciągliwe, plastyczne, niemagnetyczne; jest doskonałym przewodnikiem prądu elektrycznego; łatwo się utlenia; jest bardzo odporne na matowienie; ulega recyklingowi.

Aluminium jest trzecim występującym w dużych ilościach pierwiastkiem (i w największych ilościach metalem) w skorupie ziemskiej, której stanowi około 8,1% masowych. Jest to pierwiastek reaktywny tworzący związki stałe, a więc dużo energii wymagane jest do pozyskania aluminium z tlenku glinu. Czysty metal nie był więc łatwo dostępny aż do 1886 roku, kiedy to niezależnie od siebie Charles Martin Hall i Paul L.T.Heroult opracowali realny, z gospodarczego punktu widzenia, proces ekstrakcji aluminium.

Dla celów komercyjnych aluminium otrzymuje się poprzez elektrolizę tlenku glinu (aluminium oxide), który otrzymuje się z rudy, boksytu. Aluminium w czystej postaci jest miękkim metalem, ale w połączeniu z pierwiastkami, takimi jak: krzem, magnez lub miedź tworzy silne stopy.

 

ZASTOSOWANIE

* Przemysł samochodowy,

* Budownictwo przemysłowe i mieszkalne,

* Przemysł stoczniowy, lotniczy,

* Produkcja przewodów i kabli,

* Folia spożywcza,

* Puszki do piwa i napojów bezalkoholowych,

* Stalowo-rdzeniowe kable napowietrzne,

* Turbiny wiatrowa.

* Produkcja mosiądzów, brązów i stopów z cynkiem (jako dodatek stopowy).

Aluminium jest podstawowym składnikiem niektórych materiałów magnetycznych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: