Członkostwo

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.ul. Kolejowa 37

32-332 Bukowno

tel.: +48 32 29 55 100

faks: +48 32 29 55 000

office@zghboleslaw.pl | http://www.zghboleslaw.pl

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. znajdują się w okolicach Olkusza.

Historia Kopalni i Huty cynku sięga XII wieku. W 1955 roku po raz pierwszy uzyskano cynk elektrolityczny. W roku 1958 - nastąpiło połączenie Zakładów Górniczych "Bolesław" i Zakładów Hutniczych "Bolesław" pod wspólną nazwą Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław".

Firma przoduje w produkcji i eksporcie cynku elektrolitycznego na rynek polski i rynki Unii Europejskiej. Nasze produkty znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych.

Produkcja wyrobów finalnych rozpoczyna się poprzez eksploatację rud cynku i ołowiu ze złóż Pomorzany. Po rozdrobnieniu ruda poddawana jest procesowi flotacji, gdzie uzyskuje się koncentrat blendowy, koncentrat galenowy i koncentrat kolektywny cynkowo-ołowiowy. Koncentrat cynkowy trafia do Huty Cynku, gdzie następują kolejne procesy technologiczne. W wyniku elektrolizy uzyskuje się - sztandarowy produkt firmy - cynk elektrolityczny o czystości 99,9975%. Otrzymany w ten sposób cynk katodowy zostaje stopiony do postaci handlowej - płytek i bloków, jak również służy do produkcji stopów na bazie cynku z dodatkami innych metali takich jak: aluminium, miedzi i cyny.

Głównymi produktami finalnymi są:

    cynk elektrolityczny
    stopy ocynkownicze ZZA
    stopy ocynkownicze z niklem - WEGAL
    stopy ciśnieniowe ZAMAK
    koncentrat ołowiu - galena flotacyjna
    kwas siarkowy

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: