Członkostwo

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.ul. Kolejowa 37

32-332 Bukowno

tel.: +48 32 29 55 100

faks: +48 32 29 55 000

office@zghboleslaw.pl | http://www.zghboleslaw.pl

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. znajdują się w okolicach Olkusza.

Historia Kopalni i Huty cynku sięga XII wieku. W 1955 roku po raz pierwszy uzyskano cynk elektrolityczny. W roku 1958 - nastąpiło połączenie Zakładów Górniczych "Bolesław" i Zakładów Hutniczych "Bolesław" pod wspólną nazwą Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław".

Firma przoduje w produkcji i eksporcie cynku elektrolitycznego na rynek polski i rynki Unii Europejskiej. Nasze produkty znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych.

Produkcja wyrobów finalnych rozpoczyna się poprzez eksploatację rud cynku i ołowiu ze złóż Pomorzany. Po rozdrobnieniu ruda poddawana jest procesowi flotacji, gdzie uzyskuje się koncentrat blendowy, koncentrat galenowy i koncentrat kolektywny cynkowo-ołowiowy. Koncentrat cynkowy trafia do Huty Cynku, gdzie następują kolejne procesy technologiczne. W wyniku elektrolizy uzyskuje się - sztandarowy produkt firmy - cynk elektrolityczny o czystości 99,9975%. Otrzymany w ten sposób cynk katodowy zostaje stopiony do postaci handlowej - płytek i bloków, jak również służy do produkcji stopów na bazie cynku z dodatkami innych metali takich jak: aluminium, miedzi i cyny.

Głównymi produktami finalnymi są:

    cynk elektrolityczny
    stopy ocynkownicze ZZA
    stopy ocynkownicze z niklem - WEGAL
    stopy ciśnieniowe ZAMAK
    koncentrat ołowiu - galena flotacyjna
    kwas siarkowy

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: