Członkostwo

STANEK Legal Hrymak-Stanek sp.k.ul. W. Rzymowskiego 31,

Sky Office Center,

02-697 Warszawa

Tel.: +48 22 428 13 91

biuro@stanek-legal.pl | https://stanek-legal.pl

Kancelaria kieruje swoje usługi do podmiotów z sektora prywatnego i publicznego oraz do klientów indywidualnych i organizacji pozarządowych.

W skład zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy posiadający doświadczenie zdobyte w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w instytucjach finansowych. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług Kancelaria na stałe współpracuje z wybitnymi przedstawicielami nauki wspierając się ich eksperckim doświadczeniem. Motto Kancelarii Widzimy rozwiązania nie jest pustym sloganem lecz jej priorytetem. Kancelaria dużą wagę przykłada do kreatywności i skuteczności proponowanych rozwiązań oraz do ich bezpieczeństwa, podchodząc do świadczonego doradztwa w sposób odpowiedzialny i z zachowaniem obowiązujących standardów korporacyjnych.

Praktyka kancelarii obejmuje doradztwo w kwestiach związanych z prowadzoną przez Klientów kancelarii działalnością gospodarczą. Kancelaria świadczy wsparcie na płaszczyźnie stosunków gospodarczych, reprezentuje Klientów w stosunku do organów administracyjnych oraz w sporach sądowych.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych, w szczególności w zakresie kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku VAT. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym dotyczącym sytuacji podatkowej Klientów m.in. dla spółek z branż recyklingu a także handlu zagranicznego, przemysłu ciężkiego. Prawnicy Kancelarii mogą pochwalić się prowadzeniem postępowań podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT od transakcji znacznej wielkości (3,5MPLN, 50 MPLN, 120 MPLN) ze skutkiem doprowadzenia do uchylenia decyzji na etapie Izby Skarbowej.

Zasadniczym polem działalności Kancelarii jest także doradztwo na płaszczyźnie prawa korporacyjnego, prawa nieruchomości oraz prawa budowlanego, prawa własności intelektualnej, prawa publicznego, prawa finansowego, prawa umów, prowadzenia postępowań sądowych.

Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie spraw spadkowych oraz planowania pokoleniowego, doradztwo w sprawach cywilnych, karnych oraz postępowaniach administracyjnych i sadowo-administracyjnych jak również doradztwo w sprawach reprywatyzacyjnych.

 

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: