Członkostwo

RMB S.p.A.Via Montecanale,

25080 Polpenazze del Garda - Brescia

(ITALY)

T. +39 0365.674213

https://www.rmbspa.com/

RMB jest jedną z głównych platform wielofunkcyjnych w Europie do przetwarzania ukierunkowanego na odzysk odpadów specjalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Od 1981 roku odzyskuje zasoby z odpadów, zarządzając kompletnym cyklem z najwyższym poszanowaniem środowiska.

Zakład w Polpenazze del Garda (BS), który obejmuje łączną powierzchnię około 100 000 m2, działa na podstawie Zintegrowanego Pozwolenia Środowiskowego (PPC), wydanego na mocy Aktu Wykonawczego Prowincji Brescia nr. 7688 z dnia 19.12.2014 r., który zezwala na zbiórkę 720 000 ton odpadów rocznie.

RMB posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością - Środowiskiem - Bezpieczeństwem i Higieną Pracy certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, który akredytuje m.in:

  • Certyfikacja dla produkcji „End of Waste” żelaza, stali i aluminium zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE";
  • Certyfikacja na produkcję miedzi „End of Waste” zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE;

Platforma wyposażona jest w liczne sekcje instalacji, o prostej i złożonej technologii, opracowane i zaprojektowane w celu optymalizacji przetwarzania i odzyskiwania następujących rodzajów odpadów:

  • Odzyskane pojazdy wycofane z eksploatacji oraz ich części,
  • Metale żelazne i nieżelazne pochodzące z zakładów kruszania pojazdów, ze zbierania lub z zakładów selekcji i wzbogacania
  • Popioły paleniskowe z zakładów przetwarzania odpadów na energię, pochodzące z odpadów komunalnych i specjalnych oraz zawierające w nich metale;
  • Wydobyta ziemia i skały z działań związanych z rekultywacją skażonych terenów;
  • Opakowania i podobne materiały;
  • Inne rodzaje odpadów przewidziane w zezwoleniu.

RMB zapewnia, że zawsze koncentruje się na badaniach i unowocześnianiu nowych technologii: wszystkie instalacje obecne obecnie w firmie zostały zaprojektowane przez dział techniczny, który może poszczycić się wiedzą wynikającą z 35 lat doświadczenia w sektorze.

Dzięki swojemu doświadczeniu, RMB osiąga bardzo wysokie standardy separacji i przetwarzania różnych frakcji metali (żelaznych i nieżelaznych), które osiągnęły koniec swojego życia, gwarantując ich całkowite ponowne wykorzystanie w hutach i odlewniach, zgodnie z najbardziej pozytywnymi praktykami Gospodarki Obiegowej.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: