Członkostwo

Prodigo Metals Recovery Sp. z o.o.Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Tel.: (+48) 71 740 03 77

prodigo@prodigo.eu | http://www.prodigo.eu

PRZYWRACAMY WARTOŚĆ

 Wizja

Chcemy być najbardziej ekspansywną i elastyczną firmą w branży. We współpracy z Klientami budujemy nowe i efektywne standardy na drodze do bezodpadowości w cyklach produkcyjnych. Zmieniamy stare sposoby myślenia o odpadach wdrażając efektywne technologie ich przetwarzania.

 Misja

Dążąc do spełnienia rygorystycznych norm ochrony środowiska i kierując się wartościami społecznej odpowiedzialności biznesu konsekwentnie budujemy zespół oparty na najwyższych kompetencjach i zaangażowaniu. W swoich działaniach nastawiamy się na ciągłe podnoszenie jakości i efektywności procesów co w połączeniu z kompleksowością obsługi zapewnia naszym Klientom wymierne korzyści i pełne poczucie bezpieczeństwa.

 

Wartości

Nasze wartości są drogowskazem określającym zarówno kierunki rozwoju strategicznego, jak i codzienne działania każdej z osób współtworzących Prodigo. Podejmowanie decyzji, kontakty z Klientami, uczenie się i szukanie szans w otoczeniu biznesowym - to wszystko podporządkowane jest dążeniu do wartości i budowaniu ich. Stanowią one trzon kultury Organizacji i płaszczyznę porozumienia ludzi budujących teraźniejszość i przyszłość Prodigo.

 Przekraczanie granic / Ekspansywność

Konsekwencja / Sprawność

Czujność / Uważność

Przedmiot działania.

PRODIGO jest przedsiębiorstwem działającym w branży gospodarowania i recyklingu odpadów.

W skład Grupy Kapitałowej Prodigo wchodzą spółka Prodigo sp. z o.o., jako spółka dominująca, oraz w 100% od niej zależna spółka Prodigo Recykling sp. z o.o. Spółka pozyskuje odpady, aby następnie poddawać je odzyskowi w ramach własnych procesów recyklingowych. Obecnie z obsługiwanego przez firmę strumienia odpadów, poprzez wprowadzanie do ponownego użycia, wykorzystywanych jest ponad 5000 Mg (ton) surowców miesięcznie.

Działania firmy Prodigo oparte są na długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju, co sprzyja rzetelnej realizacji podjętych przez spółkę zobowiązań :

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: