Członkostwo

Orzeł Biały S.A.ul. Harcerska 23

41-946 Piekary Śląskie

tel.: +48 32 281 34 81

faks:+48 32 281 34 91

office@orzel-bialy.com.pl | http://www.orzel-bialy.com.pl

Orzeł Biały S.A. działa na rynku metali nieżelaznych, specjalizując się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych i innych materiałów ołowionośnych. Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż ołowiu rafinowanego oraz stopów ołowiowo-antymonowych i ołowiowo-wapniowych uzyskiwanych w wyniku złożonego procesu produkcyjnego. Doświadczenie Firmy w branży wydobycia, a następnie hutnictwa cynku i ołowiu sięga XIX w.


Spółka dużą wagę przykłada do kwestii związanych z ochroną środowiska. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć związanych z odzyskiem i wykorzystaniem wszystkich produktów powstających w procesie recyklingu złomu akumulatorowego.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: