Członkostwo

Mostostal Zabrze S.A.MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

ul. Wolności 191

41-800 Zabrze

tel. +48 32 37 34 444

fax: +48 32 271 50 47, +48 (32) 271 39 11

pg@mz.pl; gm@mz.pl | http://www.mz.pl

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma działającą nieprzerwanie od połowy 1945 roku. Od 1994 akcje Spółki notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podstawowym zakresem działalności Firmy jest kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych, w tym w szczególności w sektorze energetycznym i ochrony środowiska oraz hutnictwie metali żelaznych i nieżelaznych, a także budownictwie ogólnym oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest Spółką Dominującą Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi 5 podmiotów zależnych. Oferta Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze obejmuje prace począwszy od projektowania i usług inżynieryjnych poprzez roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i montaż orurowania, kończąc na instalacjach mechanicznych oraz montażu urządzeń technologicznych. Grupa Mostostal Zabrze dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną oraz produkcyjną i obejmuje następujące podmioty:

 

- Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o.

- MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

- MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

- MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

- PRInż S.A.

 

Marka Mostostal Zabrze jest rozpoznawalna zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski, między innymi dzięki inwestycjom realizowanym na rynkach europejskich oraz w innych częściach świata,             Mostostal Zabrze posiada Biuro Techniczne w Niemczech.

W sektorze budownictwa przemysłowego oferujemy usługi w zakresie kompleksowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów, jak również specjalistyczne roboty obejmujące montaż instalacji i urządzeń technologicznych. Głównymi sektorami, w których MOSTOSTAL ZABRZE aktywnie uczestniczy jako wykonawca są: hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, chemia i petrochemia, huty szkła, cementownie, materiały budowlane, motoryzacja, branża celulozowo-papiernicza.

Hutnictwo Żelaza I Metali Nieżelaznych

Mostostal Zabrze brał udział w budowie, modernizacji i rozbudowie polskiego sektora hutniczego od początku lat pięćdziesiątych  i wyspecjalizował się w następujących pracach:

  •  prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych
  •  montażu urządzeń i kompletnych linii technologicznych  począwszy od pieców, poprzez walcownie, linie ciągłego odlewania  stali, po montaż suwnic.

Mostostal Zabrze S.A. uczestniczył w kompleksowej realizacji inwestycji w wielu hutach w Polsce
i za granicą, a także specjalizuje się w realizacji prac budowlano-montażowych, w kraju i poza jego granicami,  w sektorze metali nieżelaznych, takich jak hutnictwo aluminium, cynku, itp.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: