Członkostwo

MGDF Sp. z o.o.ul. Rakowicka 10b/5

31-511 Kraków

tel. +48 12 265 02 57

fax. +48 22 479 49 29

biuro@mgdf.pl | http://www.mgdf.pl

MGDF Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych dla celów inwestycyjnych. Od ponad 14 lat doradza przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządowym w doborze narzędzi finansowania (PHARE, SAPARD, fundusze strukturalne 2004-2006 oraz 2007-2013) pomagając jednocześnie w kompleksowej realizacji procesu inwestycyjnego od koncepcji po zamknięcie projektu.
 Do tej pory firma MGDF skutecznie obsłużyła inwestycje na łączną kwotę 700 000 000 PLN. Jej najlepszą rekomendacją  jest grono usatysfakcjonowanych Klientów i najwyższy poziom świadczonych usług.
MGDF analizuje możliwości wsparcia rozwoju klienta poprzez poszukiwanie finansowania w oparciu o fundusze UE w następujących obszarach działań:
- Badania + Rozwój
- Finansowanie inwestycji
- Rozwój sektora IT
- Infrastruktura i Środowisko
- Rozwój eksportu
MGDF pozyskuje finansowanie na inwestycje w przedmiocie innowacji i działań badawczo- rozwojowych. Celem działania jest zwiększenie wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy konkurencyjności przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa, co ma szczególne znaczenie w Nowej Perspektywie 2014-2020. Realizowany projekt powinien zachęcić naukowców do tworzenia nowych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak i nakłaniać inwestorów do wykorzystywania w praktyce tych rozwiązań.Firma zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe, merytoryczne oraz metodologiczne podczas całego procesu badawczego od chwili inkubacji pomysłu, aż do komercjalizacji produktu („od pomysłu do przemysłu”).

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: