Członkostwo

KGHM Polska Miedź S.A.ul Marii Skłodowskiej-Curie 48

59-301 Lubin

tel.: +48 76 74 78 200

faks: +48 76 74 78 500

http://www.kghm.com

KGHM Polska Miedź S.A. powstała w 1961 r.

Przeważające formy działalności:
1. kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
2. wydobywanie żwiru i piasku,
3. produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych,
4. produkcja soli,
5. odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych,
6. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków,
7. zagospodarowanie odpadów,
8. sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu,
9. magazynowanie i przechowywanie towarów,
10. działalność związana z zarządzaniem holdingami,
11. działalność geologiczno-poszukiwawcza,
12. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
13. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu,
14. dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą,
15. rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy,
16. usługi telekomunikacyjne i informatyczne

Oferowane produkty i usługi:
1. Katody miedziane
2. Walcówka Cu-ETP
3. Drut Cu-OFE
4. Drut CuAg
5. Wlewki miedziane
6. Srebro rafinowane

Obszary poszukiwań/zainteresowań branżowych
1. Górnictwo
2. Geologia
3. Hutnictwo

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: