Członkostwo

KGHM Polska Miedź S.A.ul Marii Skłodowskiej-Curie 48

59-301 Lubin

tel.: +48 76 74 78 200

faks: +48 76 74 78 500

http://www.kghm.com

KGHM Polska Miedź S.A. powstała w 1961 r.

Przeważające formy działalności:
1. kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
2. wydobywanie żwiru i piasku,
3. produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych,
4. produkcja soli,
5. odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych,
6. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków,
7. zagospodarowanie odpadów,
8. sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu,
9. magazynowanie i przechowywanie towarów,
10. działalność związana z zarządzaniem holdingami,
11. działalność geologiczno-poszukiwawcza,
12. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
13. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu,
14. dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą,
15. rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy,
16. usługi telekomunikacyjne i informatyczne

Oferowane produkty i usługi:
1. Katody miedziane
2. Walcówka Cu-ETP
3. Drut Cu-OFE
4. Drut CuAg
5. Wlewki miedziane
6. Srebro rafinowane

Obszary poszukiwań/zainteresowań branżowych
1. Górnictwo
2. Geologia
3. Hutnictwo

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: