Członkostwo

INNOVATOR Sp. z o.o.ul. Sowińskiego 5

44-101 Gliwice

T: +48 32 238 02 45

F: +48 32 238 02 02

info@innovator.com.pl | http://www.innovator.com.pl/ , http://www.flotationmachines.eu

Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. jest spółką, której właścicielem jest jeden z największych i najbardziej znanych w Europie instytutów naukowo badawczych - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

INNOVATOR Sp. z o.o. zajmuje się działalnością badawczą, projektową, produkcyjną, usługową i handlową głównie w zakresie wzbogacania rud miedzi, cynku, ołowiu, srebra, antymonu i innych metali nieżelaznych, ale także węgla kamiennego.

Duże doświadczenie zatrudnianych pracowników, znających doskonale branżę oraz istniejące w niej powiązania, pozwala Spółce na składanie klientom kompleksowych ofert techniczno – handlowych.

Spółka uczestniczy w realizacji kompleksowych zadań obejmujących: górnictwo, wzbogacanie kopalin, hutnictwo metali nieżelaznych, przetwórstwo metali, a także ochrona środowiska związana z każdą z tych dziedzin.

INNOVATOR Sp. z o.o. jest cenionym i uznanym dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii przeróbczych metali nieżelaznych i węgla. Szczególne znaczenie nadawane jest w Spółce zasadzie realizacji zamówień zgodnie ze ściśle określonymi, indywidualnymi wymaganiami kontrahenta, z uwzględnieniem optymalnego doboru technologii do posiadanej rudy.

W zakresie dostaw maszyn ściśle współpracuje z najlepszymi polskimi zakładami produkującymi w oparciu o dokumentację Spółki maszyny dla górnictwa i wzbogacania rud metali nieżelaznych i węgla. Ostatnich kilka lat to skuteczny eksport tych maszyn i związanych z nimi technologii na rynki Chin, Serbii oraz Kazachstanu.

Innovator Sp. z o.o. specjalizuje się w technologiach związanych ze wzbogacaniem surowców kopalnych, szczególnie metali nieżelaznych i węgla kamiennego. Zajmuje się koordynacją wszystkich działań badawczo-inżyniersko-logistycznych związanych z doborem technologii oraz produkcją i sprzedażą niezbędnych dla tych technologii urządzeń.  

Oferta Spółki obejmuje w szczególności:

- badania laboratoryjne, półtechniczne i przemysłowe zmierzające do opracowania technologii wzbogacania wybranych surowców;
- analizy mineralogiczne i chemiczne dostarczonych próbek materiałów;
- opracowanie schematów technologicznych i dobór maszyn i urządzeń dla wytypowanych technologii wzbogacania;
- projektowanie i produkcja wybranych urządzeń do wzbogacania kopalin takich jak maszyny flotacyjne typu IF, IZ wzbogacalniki w cieczach ciężkich zawiesinowych, przesiewacze, stoły koncentracyjne itp;
- kompletacja urządzeń niezbędnych do realizacji wytypowanych technologii oraz dostawa tych urządzeń na miejsce inwestycji;
- nadzór nad montażem, rozruchem i optymalizacją działania dostarczonych urządzeń aż do uzyskania oczekiwanych wskaźników technologicznych.

Specjaliści w Biurze Projektowym tworzą nowe rozwiązania techniczne oraz opracowują wielobranżową, kompleksową dokumentację techniczną obiektów przemysłowych obejmującą:

- koncepcję technologiczną;
- projekt budowlany wraz z raportem oddziaływania na środowisko;
- dokumentacje wykonawczą i powykonawczą.

W ramach generalnej realizacji inwestycji INNOVATOR Sp. z o.o. wykonuje pełną fazę dokumentacyjną, dostawy kluczowych elementów instalacji, nadzór nad budową i montażem oraz rozruch zakończony przekazaniem obiektu do użytkowania.
 
INNOVATOR Sp. z o.o. prowadzi generalną realizację kompletnych projektów opartych na własnych rozwiązaniach technologicznych.

Kolejnym ważnym obszarem aktywności Spółki jest pozyskiwanie metali szlachetnych i srebra na bazie materiałów odpadowych i złomowych. INNOVATOR Sp. z o.o. jest liczącym się na polskim rynku producentem galwanizowanych drutów i taśm, miedzianych i mosiężnych pokrywanych srebrem, cyną, niklem i innymi metalami, nawijanych na kręgi i na szpulach.


Istotnym elementem działalności Spółki jest handel wyrobami z metali nieżelaznych, metali szlachetnych i ich stopów.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: