Członkostwo

ENERIS Recupyl Polska Sp. z o.o.ul.Podmiejska 19

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: +48 05 7372 219

tel./faks: +48 95 7225 385

recupyl@eneris.pl | http://www.recupyl.pl

Spółka ENERIS Recupyl Polska założona została w 2009 r. przez Recupyl SAS (Domene, Francja), Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) i AK NOVA Sp. z o.o (Poznań).

Specjalizuje się w recyklingu zużytych baterii i akumulatorów alkalicznych, cynkowo-powietrznych i cynkowo-węglowych w procesach mechanicznego przetwarzania.

Ponadto świadczy usługę sortowania baterii zmieszanych, zapewniając o możliwości zagospodarowania wszystkich pozyskanych w wyniku tego procesu frakcji.

Działalność związaną z przetwarzaniem baterii świadczy w oparciu o pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 6 listopada 2009 r. z późn. zmianami.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: