Członkostwo

BIPROMET S.A.ul. Graniczna 29

40-956 Katowice

tel.: +48 32 77 45 801

faks: +48 32 256 27 61

Prezes Zarządu: Andrzej Gacek

Wiceprezes Zarządu: Mariusz Kozłowski

Rok założenia: 1950

sekretariat@bipromet.com | http://www.bipromet.com

BIPROMET S.A. jest wiodącym przedsiębiorstwem inżynieryjno – budowlanym o 70-letniej tradycji oferującym kompleksową usługę typu „Design and Build”.

Podstawowy zakres działalności obejmuje:

  • kompleksowe, wielobranżowe usługi projektowe we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od analiz techniczno - ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie,
  • generalną realizację inwestycji „pod klucz”.

Specjalizacją BIPROMET S.A. są projekty inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.

Firma projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, filtry workowe, wieże do schładzania gazów.

BIPROMET S.A. jest również doświadczonym Generalnym Realizatorem Inwestycji oraz Generalnym Projektantem w przemyśle ciężkim i energetyce.

Informacje dodatkowe

Wykonujemy raporty oddziaływania zakładów oraz instalacji na środowisko naturalne.

Referencje

  • Zagranica: ArcelorMittal Ostrava-Czechy, ArcelorMittal Liege-Belgia, Trinec Mill-Czechy, ArcelorMittal Annaba-Algieria, ArcelorMittal Galati-Rumunia, US Steel Koszyce-Słowacja,
  • Kraj: KGHM Polska Miedź S.A., Koksownia Radlin, Cementownia Warta, Elektrociepłownia Kraków, ArcelorMittal Poland Oddział Dąbrowa Górnicza, Górażdże Cement, Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA, Dalkia Poznań EC II Karolin.
Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: