Członkostwo

Baterpol S.A.ul. Obrońców Westerplatte 108

40-335 Katowice

tel.: +48 32 779-20-00

faks: +48 32 779-20-09

baterpol@baterpol.pl | http://www.baterpol.pl

Spółka powstała w 1996r.; lokalizacja: południowa część Polski (śląsk)

Baterpol S.A. jest firmą produkcyjną zajmującą się recyklingiem zużytych akumulatorów kwasowo- ołowiowych oraz produkcją i przetwórstwem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Zastosowane najnowocześniejsze w świecie rozwiązania technologiczne gwarantują ekologiczny recykling zużytych akumulatorów .

Ołów odzyskiwany z zużytych akumulatorów wykorzystywany jest do produkcji nowych akumulatorów, a elektrolit i siarka są wykorzystywane do produkcji nowego wyrobu – siarczanu sodu, stosowanego w przemyśle chemicznym.

Oferowane produkty i usługi:
1. Ekologiczny recykling zużytych akumulatorów kwasowo ołowiowych,
2. Produkcja i sprzedaż ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu,
3. Wyroby walcowane (taśma, blacha)
4. Wyroby wyciskane (rury, druty, loftki, pręty, płaskowniki)
5. Siarczan sodu

Stosowane technologie:
1. Kruszenie i separacja składników złomu akumulatorowego,
2. odsiarczanie pasty,
3. krystalizacja siarczanu sodu,
4. produkcja ołowiu surowego,
5. rafinowanego i stopów ołowiu.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: