Członkostwo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Metali NieżelaznychAl. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel.: + 48 12 617 26 70

faks: +48 12 633 23 16

wmn@agh.edu.pl | http://www.wmn.agh.edu.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia) – kierunki (specjalności):

•  Metalurgia (metalurgia metali nieżelaznych, przeróbka plastyczna, komputerowa inżynieria procesowa, ochrona metali przed korozją, recykling metali i ochrona środowiska, metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie)
•    Inżynieria Materiałowa (inżynieria materiałów metalicznych, materiałoznawstwo metali nieżelaznych)
•    Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych)

Prace naukowo-badawcze i ekspertyzy w zakresie otrzymywania, przetwórstwa i zastosowania metali nieżelaznych – obszary badań:
•    termodynamiczne i kinetyczne aspekty metalurgii i ochrony metali,
•    metalurgia ekstrakcyjna metali nieżelaznych,
•    badania i przetwórstwo metali i stopów,
•    nauka o materiałach metalicznych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: