Członkostwo

AHM Sp. z o.o.ul. Gałczyńskiego 6

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks: +48 33 814 59 09

sekretariat@pwmercury.pl | http://www.pwmercury.pl

Przedsiębiorstwo AHM Sp. z o.o. dostarcza węgiel, koks, produkty rafineryjne - paliwa, oleje opałowe, oleje i smary, naftę, farby, lakiery, rozpuszczalniki, wyroby hutnicze, wyroby miedziane, materiały budowlane (piasek, wypełniacze mas bitumicznych, pył wapienny, wapno palone, mielone i hydrat) oraz inne produkty dla wielu zakładów m.in. przemysłu cementowo-wapienniczego, wydobywczego, hutniczego, cukrowniczego, zakładów energetyki cieplnej i służb komunalnych.

AHM Sp. z o.o. dostarcza towar do wielu hut na terenie Europy. Oferowana walcówka jest przeznaczona do produkcji przewodów miedzianych o średnicy od 0,20 mm.

AHM Sp. z o.o. zajmuje się także pozyskiwaniem metali kolorowych, głównie ze złomu kablowego.

Ponadto produkuje przemiały tworzyw sztucznych typu PVC, PE, XLPE, tworzyw bezhalogenowych z poprodukcyjnych odpadów, pozyskiwanych głównie od producentów kabli i przewodów.Obecnie Firma wdraża technologię odzysku metali z przemiałów tworzyw sztucznych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: