Członkostwo

AHM Sp. z o.o.ul. Gałczyńskiego 6

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks: +48 33 814 59 09

sekretariat@pwmercury.pl | http://www.pwmercury.pl

Przedsiębiorstwo AHM Sp. z o.o. dostarcza węgiel, koks, produkty rafineryjne - paliwa, oleje opałowe, oleje i smary, naftę, farby, lakiery, rozpuszczalniki, wyroby hutnicze, wyroby miedziane, materiały budowlane (piasek, wypełniacze mas bitumicznych, pył wapienny, wapno palone, mielone i hydrat) oraz inne produkty dla wielu zakładów m.in. przemysłu cementowo-wapienniczego, wydobywczego, hutniczego, cukrowniczego, zakładów energetyki cieplnej i służb komunalnych.

AHM Sp. z o.o. dostarcza towar do wielu hut na terenie Europy. Oferowana walcówka jest przeznaczona do produkcji przewodów miedzianych o średnicy od 0,20 mm.

AHM Sp. z o.o. zajmuje się także pozyskiwaniem metali kolorowych, głównie ze złomu kablowego.

Ponadto produkuje przemiały tworzyw sztucznych typu PVC, PE, XLPE, tworzyw bezhalogenowych z poprodukcyjnych odpadów, pozyskiwanych głównie od producentów kabli i przewodów.Obecnie Firma wdraża technologię odzysku metali z przemiałów tworzyw sztucznych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: