Aktualności

ZGH Bolesław utrzyma pracę kopalń Olkusz-Pomorzany do 2020 r.

2016-10-28

ZGH "Bolesław" S.A. uzyskał nową koncesję na eksploatację złoża "Klucze I" w kopalni "Olkusz-Pomorzany", co pozwoli na utrzymanie wydobycia w tej kopalni do 2020 r. i odsunięcie w czasie kosztów jej likwidacji, szacowanych na ok. 142 mln zł.

Ponadto ZGH "Bolesław" zdecydował o rozpoczęciu inwestycji pn. "Nowa hala wanien", wartej ok. 240 mln zł.

 "Z dniem 27.10.2016 r. uprawomocniła się decyzja Ministra Środowiska o zmianie koncesji [...] na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża 'Klucze I' (poniżej poziomu +251 m. n. p. m. do poziomu +200,2 m. n. p. m.), położonego w granicach administracyjnych gminy Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie. Zmiany w przedmiotowej koncesji dotyczyły poszerzenia obszaru górniczego 'Klucze I' oraz wydłużenia terminu jej obowiązywania. Poszerzenie obszaru górniczego 'Klucze I' o część pozauskokową pozwoli wyeksploatować ok. 2 mln ton rudy z tej części złoża. Uwzględniając ok. 4 mln ton zasobów kopalni 'Olkusz-Pomorzany' oraz dodatkowe przyrosty, przyjęto realizację nowego harmonogramu sczerpywania złoża, co umożliwi utrzymanie wydobycia w tej kopalni do roku 2020".

Nowa strategia funkcjonowania części górniczej spółki przewiduje zmniejszenie wydobycia rudy z poziomu 2,45 mln ton rudy do średnio 1,8 mln ton rocznie. Spółka będzie mogła nadal produkować z ww. złóż ok. 60 tys. ton koncentratów cynku rocznie, co pozwoli wyprodukować łącznie o ok. 170 tys. ton koncentratów więcej niż w przypadku realizacji scenariusza zamknięcia kopalni w roku 2017.

Nakłady inwestycyjne na udostępnienie zauskokowej części złoża "Klucze I" wyniosą ok. 25 mln zł. Wydłużenie eksploatacji kopalni "Olkusz-Pomorzany" pozwoli także na odsunięcie w czasie kosztów jej likwidacji, szacowanych na ok. 142 mln zł.

Jednocześnie Zarząd ZGH ,,Bolesław" S.A. poinformował o zakończeniu wierceń rozpoznawczych na złożu Laski. Opracowanie raportu na temat wielkości zasobów tego złoża da odpowiedź na temat celowości realizacji w przyszłości tego projektu górniczego.

Spółka poinformowała też między innymi o podjęciu decyzji o rozpoczęciu realizacji inwestycji pn. "Nowa hala wanien". Przewidywane do wydatkowania nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 240 mln zł. "Przewiduje się, że zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na zwiększenie możliwości produkcji cynku elektrolitycznego przez spółkę z 80 do 100 tys. ton rocznie [...]. ZGH 'Bolesław' S.A. podejmie starania o uzyskanie współfinansowania tej inwestycji z NCBiR w ramach Programu Inteligentny Rozwój w kwocie ok. 40 mln zł. Innowacyjnością będzie możliwość produkcji cynku metodą elektrolityczną przy zastosowaniu we wsadach tlenków pochodzących z recyklingu pyłów stalowniczych w ilości ok. 50% oraz koncentratów siarczkowych pochodzących z wtórnego przerobu odpadów poflotacyjnych, co zapewni większą elastyczność w zarządzaniu dostawami koncentratów z różnych źródeł. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec I półrocza 2019 roku".

Realizację inwestycji ułatwi wydłużenie funkcjonowania części górniczej spółki (zapewnienie znacznej części surowca w okresie następnych 4 lat) i przesunięcie w czasie, tj. po 2020 roku, konieczności poniesienia znacznych kosztów związanych z likwidacją kopalni "Olkusz- Pomorzany", podkreślono.

Od kilku lat spółka ZGH "Bolesław" S.A. przygotowuje się do zamknięcia kopalni "Olkusz-Pomorzany" i rozpoczęcia procesu jej likwidacji. Zakończenie wydobycia rudy planowane było na koniec 2017 roku. Wynikało to z faktu sczerpania się eksploatowanego złoża (coraz mniejsze przyrosty zasobów i spadek zawartości metali w rudzie), a przez to braku dalszej możliwości efektywnego funkcjonowania kopalni. W kontekście tej sytuacji kwestia polityki surowcowej spółki ZGH ,,Bolesław" S.A., tj. utrzymanie co najmniej 50% wsadów z własnych źródeł do produkcji cynku dla huty "Bolesław", nabiera znaczenia priorytetowego. Należy zaznaczyć, że druga huta działająca w ramach Segmentu Cynku (Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.), dzięki innemu procesowi produkcji cynku (ISP), od lat bazuje na dostawach koncentratów ze źródeł zewnętrznych.

Należy także podkreślić, iż w wyniku zamknięcia w ostatnich latach kilku dużych kopalń lub czasowego ograniczenia ich produkcji, na rynku wystąpił znaczący deficyt koncentratów (szacowany tylko w roku 2016 na około 800 tys. ton cynku w koncentracie). To z kolei przyczynia się do wzrostu cen koncentratów, jak i samego cynku. Przy spadającej produkcji z kopalni "Olkusz-Pomorzany", oznacza to dla ZGH coraz większe koszty zakupu surowca od dostawców zewnętrznych.

 

Źródło: money.pl

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: