Aktualności

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Pani Profesor Zofii Orman

2023-04-13

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy smutną informację od profesora Tadeusza Knycha o śmierci Pani Profesor Zofii Orman ? wybitnego naukowca, dydaktyka i pracownika Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

Wspomnienie

"Profesor Zofia Orman to wybitna postać w historii AGH i Wydziału Metali Nieżelaznych, ale także polskiego przemysłu branżowego. Była specjalistą i całe życie zawodowe zajmowała się metalurgią metali nieżelaznych, a w szczególności metalurgią aluminium. Jako znakomity dydaktyk, wychowawca pokoleń naukowców i twórca wielu naukowych teorii piastowała również szereg funkcji zarządczych na Wydziale zajmując stanowiska kierownika Katedry, dyrektora Instytutu a także Prodziekana Wydziału. Działalność naukowa i dydaktyczna Pani Profesor przypada na świetne dekady lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

W wieku 104 lat odeszła na zawsze Ikona polskiej nauki i przemysłu metali nieżelaznych - osoba, której jubileusze urodzin zbiegały się z jubileuszami naszej Alma Mater.

Przywołajmy w pamięci nasze ciepłe wspomnienia o Pani Profesor i łączmy się w modlitwie za Jej duszę."

 

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: