Aktualności

Wybory władz IGMNiR

2013-06-28

W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków IGMNiR. Podczas obrad wybrano Radę Izby na IX kadencję.

Obecni na obradach Walnego Zgromadzenia Członkowie Izby w głosowaniu tajnym jednomyślnie zdecydowali o wyborze Rady w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Izby:

Tadeusz Baj (BIPROMET S.A.)

Wiceprzewodniczący Rady Izby:

Leszek Byszyński (KGHM Polska Miedź S.A.)
Bogusław Ochab (Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław” S.A.)
Grzegorz Stulgis (Alumetal S.A.)

Członkowie Rady Izby:

Adam Czech (P.O.S.W. „HERMEX” Adam Wojciech Czech)  
Paweł Grędysa (Metkom Sp. z o.o.)
Mirosław Indyka (Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.)  
Bernard Kucz (MetalCo Sp. z o. o.)
Gregor  Moj (Cronimet PL  Sp. z o. o.)  
Wacław Muzykiewicz (Wydział Metali Nieżelaznych, AGH w Krakowie)  
Jacek Rawecki (KGHM Metraco S.A.)
Zbigniew  Rybakiewicz  (Orzeł Biały S.A. )
Marek Suchowolec (DROP Sp. z o.o.)
prof. Zbigniew Śmieszek (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach)
Kazimierz Śmigielski (HUTMEN S.A.)  

Rada Izby dokonała wyboru Zarządu, który pozostał jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję objął Kazimierz Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: