Aktualności

Włoska firma RMB SpA nowym członkiem IGMNiR

2021-09-14

logo RMB

Zarząd Izby podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o przyjęciu w poczet Członków IGMNiR włoskiej firmy RMB S.p.A. RMB jest jedną z głównych platform wielofunkcyjnych w Europie do przetwarzania ukierunkowanego na odzysk odpadów specjalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Od 1981 roku odzyskuje zasoby z odpadów, zarządzając kompletnym cyklem z najwyższym poszanowaniem środowiska.

Zakład w Polpenazze del Garda (BS), który obejmuje łączną powierzchnię około 100 000 m2, działa na podstawie Zintegrowanego Pozwolenia Środowiskowego (PPC), wydanego na mocy Aktu Wykonawczego Prowincji Brescia nr. 7688 z dnia 19.12.2014 r., który zezwala na zbiórkę 720 000 ton odpadów rocznie.

RMB posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością - Środowiskiem - Bezpieczeństwem i Higieną Pracy certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, który akredytuje m.in:

  • Certyfikacja dla produkcji „End of Waste” żelaza, stali i aluminium zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE";
  • Certyfikacja na produkcję miedzi „End of Waste” zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (UE) nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE;

Platforma wyposażona jest w liczne sekcje instalacji, o prostej i złożonej technologii, opracowane i zaprojektowane w celu optymalizacji przetwarzania i odzyskiwania następujących rodzajów odpadów:

  • Odzyskane pojazdy wycofane z eksploatacji oraz ich części,
  • Metale żelazne i nieżelazne pochodzące z zakładów kruszania pojazdów, ze zbierania lub z zakładów selekcji i wzbogacania
  • Popioły paleniskowe z zakładów przetwarzania odpadów na energię, pochodzące z odpadów komunalnych i specjalnych oraz zawierające w nich metale;
  • Wydobyta ziemia i skały z działań związanych z rekultywacją skażonych terenów;
  • Opakowania i podobne materiały;
  • Inne rodzaje odpadów przewidziane w zezwoleniu.

RMB zapewnia, że zawsze koncentruje się na badaniach i unowocześnianiu nowych technologii: wszystkie instalacje obecne obecnie w firmie zostały zaprojektowane przez dział techniczny, który może poszczycić się wiedzą wynikającą z 35 lat doświadczenia w sektorze.

Dzięki swojemu doświadczeniu, RMB osiąga bardzo wysokie standardy separacji i przetwarzania różnych frakcji metali (żelaznych i nieżelaznych), które osiągnęły koniec swojego życia, gwarantując ich całkowite ponowne wykorzystanie w hutach i odlewniach, zgodnie z najbardziej pozytywnymi praktykami Gospodarki Obiegowej.

Zarząd i Rada IGMNiR składają gratulacje z okazji przystąpienia do Izby i serdecznie witają w gronie Członków!

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: