Aktualności

Władze IGMNiR wybrane na XXII WZI

2016-06-10

Na XXII Walnym Zgromadzeniu Izby dokonano wyboru Rady Izby X kadencji. Rada Izby z kolei na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się oraz powołała Prezesa Zarządu Izby.

Obecni na obradach XXII Walnego Zgromadzenia Członkowie Izby w głosowaniu tajnym  zdecydowali o wyborze Rady Izby X kadencji w następującym składzie:

Ochab Bogusław - Przewodniczący Rady Izby, Prezes ZGH Bolesław SA, Bukowno

Rawecki Jacek - Wiceprzewodniczący Rady Izby,   V-ce Prezes KGHM "Polska Miedź" SA, Lubin

Iwanejko Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady Izby,  Prezes Zarządu Impexmetal SA, Warszawa

Stulgis Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Izby, Przewodniczący RN Alumetal SA, Kęty

Czech Adam - Członek Rady, Właściciel Firmy Hermex, Herby

Indyka Mirosław - Członek Rady, Prezes Zarządu HCM Miasteczko Śl. SA

Lipiński Maciej - Członek Rady, V-ce Prezes Cronimet Polska Sp. z o.o., Inowrocław

Łatka Andrzej - Członek Rady, Prezes Baterpol SA, Katowice

Marianiuk Ewa - Członek Rady, Prezes Metraco SA, Legnica

Pedersen Michael - Członek Rady,  Prezes Orzeł Biały SA, Piekary Śląskie

Rado Zdzisław - Członek Rady,  Prezes Spółki RADO Sp. z o.o., Mielec

Richert Maria - Członek Rady,   Dziekan Wydziału MN AGH, Kraków

Suchowolec Marek - Członek Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej DROP SA, Warszawa

Śmieszek Zbigniew - Członek Rady,  Dyrektor Instytutu MN i Prezes SITMN, Gliwice

Woźniak Jan - Członek Rady, Prezes Zarządu WM Dziedzice SA, Czechowice-Dziedzice

 

Rada Izby dokonała wyboru Prezesa Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję objął Kazimierz Poznański.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: