Aktualności

Warsztaty "Zmiany przepisów ustawy o VAT - wpływ na obrót wyrobami z metali nieżelaznych"

2015-05-14

W związku z wchodzącą w życie od 1 lipca 2015 roku nowelizacją ustawy o VAT, IGMNiR zorganizowała w dniu 12 maja br. w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Firmy EY, warsztaty na temat "Zmiany przepisów ustawy o VAT - wpływ na obrót wyrobami z metali nieżelaznych". W warsztatach udział wzięli głównie przedstawiciele działów finansowo-księgowych firm branży metali nieżelaznych.

Wprowadzenie do ustawy mechanizmu odwróconego obciążenia VAT w transakcjach na 5-ciu metalach nieżelaznych nieobrobionych plastycznie, tj. na aluminium, cynk, ołów, nikiel i cynę ma na celu zapewnienie większej skuteczności w zwalczaniu procederu wyłudzeń podatku VAT i uszczelnienie systemu VAT i było konieczne z uwagi na potwierdzenie występowania nadużyć w rozliczaniu VAT na rynku metali nieżelaznych.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z zakresem nowelizacji ustawy, zasadami stosowania oraz zasadami rozliczeń podatku w ramach odwróconego obciążenia VAT. Istotnymi kwestiami stojącymi przed przedsiębiorcami w okresie przygotowawczym przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów jawią się:

konieczność weryfikacji statusu nabywcy – przedsiębiorca czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie będąca czynnym podatnikiem VAT (błędne zaklasyfikowanie nabywcy może oznaczać zaległość podatkową po stronie dystrybutora), wdrożenie odpowiednich procedur sprzedażowych, określenie elementów wskazujących, że klient prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto dyskutowano o tym, co zrobić, jeśli klient zmieni swój „status” w kilka dni po zakupie wyrobów? Co oznacza pojęcie „Dobra wiara” i w jakim zakresie należy je stosować w transakcjach na naszym rynku? Nie mniej ważną kwestią było też właściwe zaklasyfikowanie statystyczne wyrobów podlegających transakcjom odwróconego obciążenia VAT.

Mowa była również o przepisach przejściowych, praktycznych doświadczeniach przedsiębiorstw po nowelizacji ustawy z dnia 1 października 2013 roku, wprowadzającej mechanizm odwróconego obciążenia w handlu wyrobami stalowymi i miedzianymi.

Niezmiernie ciekawą kwestią była sprawa wpływu nowych przepisów na optymalizację cash-flow w przedsiębiorstwie. Temat był na tyle interesujący, że uczestnicy chętnie dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w niektórych aspektach tego zagadnienia, zwłaszcza w zakresie możliwości uzyskania przyspieszonego zwrotu podatku VAT oraz możliwości zaliczenia nadpłaty na poczet innych podatków.

Przy omawianiu poszczególnych zagadnień, często wywiązywała się ożywiona dyskusja uczestników, którzy chętnie opowiadali o swoich praktycznych doświadczeniach, dzielili się wątpliwościami i zadawali ciekawe pytania prowadzącym.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: