Aktualności

Trwa nabór zgłoszeń do programu Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Surowców

2014-01-13

Do 31 stycznia br. Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia udziału w programie Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Surowców (eng. European Partnership Innovation on Raw Materials - EIP on RM) na lata 2013 - 2020.

W EIP on RM mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i akademickie oraz organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Koniecznym jest utworzenie zespołu (minimum 3 partnerów, pochodzących z różnych państw członkowskich UE), który opracuje projekt innowacyjnego rozwiązania technologicznego, mającego na celu usprawnić i ulepszyć procesy poszukiwania, wydobycia i przetwarzania złóż surowców.


„The European Innovation Partnership - Call for Commitments”

Notatka Komisji Europejskiej z dn. 26.09.2013 r.

 

Według szacunków, wartość zasobów mineralnych znajdujących się na naszym kontynencie na głębokości 500-1000 m wynosi 100 mld EURO. Zatem, bez wątpienia stanowią one ogromny potencjał, dzięki któremu Europa może uniezależnić import surowców z krajów azjatyckich oraz odzyskać pozycję lidera. W osiągnięciu tego zamierzenia mają pomóc liczne inicjatywy KE, m.in. EIP on RM.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący KE, powiedział: „Potrzebujemy połączyć nasze siły, aby wykorzystać surowcowy potencjał Europy. Konieczne są zintensyfikowane działania, aby do 2020 r. Europa stała się światowym liderem w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania, recyklingu i zastępowania surowców. Innowacyjna technologia jest decydującym czynnikiem dla konkurencyjności Europy i jej trwałego wzrostu gospodarczego”.
 
Dlatego dzięki takim programom jak EIP on RM nie tylko gospodarka europejska, ale także rodzimy przemysł, w tym metali nieżelaznych, może bardzo dużo zyskać.

 

Czytaj o programie EIP on RM na stronie www

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: