Aktualności

Straty z tytułu kradzieży metali w Polsce rocznie wynoszą kilkaset milionów złotych

2012-11-12

Dnia 12 listopada br. w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona zjawisku kradzieży metali w Polsce pt. "Przeciwdziałanie kradzieżom metali". Została zorganizowana przez Sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, które podpisano 23 sierpnia 2012 r. z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele policji, którzy zaprezentowali skuteczne metody walki ze złodziejami infrastruktury w południowo-zachodniej Polsce. W efekcie obniżyły one w ostatnich kwartałach skalę zjawiska na tym terenie  o kilkadziesiąt procent.

Na zaproszenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w konferencji uczestniczył David Ransom, dyrektor międzynarodowego projektu przeciwdziałania kradzieżom metali Pol-PRIMETT, oraz Alan Pacey, oficer British Transport Police.

David Ransom zaprezentował główne założenia projektu Pol-PRIMETT, którego celem jest wdrażanie, rozwój i promowanie metod oraz narzędzi niezbędnych do strategicznego zapobiegania i skutecznego zwalczania przestępczości związanej z kradzieżami metali. Natomiast Oficer British Transport Police podzielił się doświadczeniami brytyjskiej policji w walce ze złodziejami infrastruktury w Wielkiej Brytanii. Zmniejszenie zjawiska kradzieży kabli jest jednym z priorytetowych celów w planie British Transport Police na lata 2012/2013.

Aktualnie w europejskim projekcie Pol-PRIMETT uczestniczy pięć krajów: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Zagraniczni goście zakładają dołączenie do projektu 8 państw- członków Unii Europejskiej, w tym Polski. Dane przytoczone przez Davida Ransoma świadczą o tym, że problem kradzieży infrastruktury i metali nieżelaznych to problem globalny. Straty kolei greckich od 2010 roku wyniosły 12 mln euro; 1 mln funtów w tygodniu - to wysokość wypłat odszkodowań wypłacanych przez brytyjskie firmy ubezpieczeniowe dla ofiar kradzieży infrastruktury. Natomiast w Czechach miała miejsce kradzież 10 tonowego mostu i ponad 250 metrów linii kolejowej. Statystyki pokazują, że negatywne zjawiska kradzieży infrastruktury potęgują kryzys gospodarczy w państwach południowej Europy.

Dotychczasowe doświadczenia państw wysoko rozwiniętych w zwalczaniu przestępczości związanej z kradzieżami i dewastacjami infrastruktury wskazują, że tylko współdziałanie dobrze wyposażonych organów ścigania, przedsiębiorstw, których infrastruktura jest rozkradana i dewastowana, oraz firm z branży recyklingu przynoszą efekt w postaci zmniejszenia liczby i skali przestępstw w długim terminie. Sygnatariusze Memorandum z 23 sierpnia 2012 r. liczą, że kooperacja z organami ścigania oraz wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi ograniczy w przyszłości skalę zjawiska kradzieży metali, co pozwoli zmniejszyć kilkusetmilionowe straty z tego tytułu dla przedsiębiorstw i społeczeństwa, a także znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, poprawić ciągłość dostaw energii, czy też zmniejszyć zakłócenia w usługach telekomunikacyjnych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: