Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki z Wiceminister Grażyną Henclewską

2014-12-09

05 grudnia 2014 roku w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie miało miejsce spotkanie z Panią Wiceminister Grażyną Henclewską w sprawie ucieczki emisji.

Pani Wiceminister Grażyna Henclewska zauważyła, że Ministerstwo Gospodarki stoi na stanowisku, iż problem ucieczki emisji w ramach prowadzonej w Unii polityki klimatycznej powinien być jednym z priorytetów, a nie działań dodatkowych. Bowiem jeśli nawet ocenimy obecne mechanizmy chroniące przed carbon leakage jako skuteczne, to biorąc pod uwagę spodziewany wzrost cen uprawnień po 2020 staje się jasne, że potrzebujemy nowych, efektywnych rozwiązań. Pani Wiceminister wyraziła chęć, aby KE rozpoczęła dyskusję z innimi państwami członkowskimi o tym jak chronić przemysł przed skutkami polityki klimatycznej. Październikowa Rada Europejska postanowiła utrzymać przyznawanie bezpłatnych uprawnień, aby chronić przemysł europejski przed zjawiskiem ucieczki emisji, mamy jednak świadomość, że choć wprowadzenie tego rodzaju zapisów do konkluzji jest krokiem w dobrym kierunku to jednak faktyczne zakres ochrony będzie zależał od szczegółowych rozwiązań, które będą przyjmowane w procedurze legislacyjnej. Z uwagi na ten fakt należy dobrze przygotowac się do rozmów z KE i państwami członkowskimi oraz wypracować propozycję mechanizmów, by skutecznie chroniły polskie podmioty. Zauważono również, że podjęte konsultacje, spotkania oraz opinie i propozycję stają się kluczowym głosem, który pozwoli na przygotowanie odpowiednich zapisów mających realne szanse na wdrożenie w znowelizowanej dyrektywie ETS.

Dyrektor Zbigniew Kamieński- Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu zaznaczył, że konkretne propozycję należy przekazać do Ministerstwa Gospodarki do dnia 15 grudnia br. Wyraził również prośbę, aby zastanowić się nad współczynnkiem, podjąć rozważania na temat tego jak go zmodernizować, żeby był lepszy.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: