Aktualności

Senat za zwolnieniem z akcyzy na prąd m.in. dla procesu metalurgicznego i elektrolizy

2015-08-07

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 sierpnia br. Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw bez poprawek. Kolejnym etapem jest przedłożenie ustawy do podpisu Prezydenta. W ustawie znajduje sie poprawka rządowa, która wprowadza:

  • zwolnienie bezpośrednie dla wszystkich podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych;
  • zwolnienie dla zakładów energochłonnych stosowane w trybie zwrotu część zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez te zakłady (zwrotowi będzie podlegała akcyza zapłacona od energii elektrycznej przekraczającej wskaźnik energochłonności w wysokości 3 proc.).

Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Za przyjęciem ustawy głosowało 74 senatorów, przeciw 1, wstrzymało się od głosu 4.

Jest to wielka, długo wyczekiwana i pomocna dla naszego przemysłu metalurgicznego sprawa, dlatego wszystkim Partnerom zaangażowanym w proces legislacyjny składamy serdeczne gratulacje. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem naszych członków: KGHM Polska Miedź S.A. i ZGH Bolesław S.A.

 

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: