Aktualności

Sektor metalurgiczny chce spójnej polityki przemysłowej w Polsce

2014-03-18

- Przemysł jest bardzo ważnym elementem gospodarki, który wpływa na jej stabilność. Pokazały to ostatnie zawirowania na rynkach i kryzys finansowy - przyznał wicepremier Janusz Piechociński na spotkaniu z przedstawicielami branży metalurgicznej, które odbyło się z inicjatywy HIPH oraz IGMNiR w dniu 12 marca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Reprezentanci sektorów stalowego i metali nieżelaznych zaapelowali do Wicepremiera o spójną politykę przemysłową, sprzyjającą działalności przedsiębiorstw.

Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR, zaznaczył, że z powodu obciążeń wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, m.in. wysokich cen za energię elektryczną, zostały zamknięte huty, produkujące aluminium z boksytów. Obecnie odlewnie zużywają do produkcji złomy. – Nie można sprostać konkurencji przy obciążeniu 231 euro kosztów energii na tonę pierwotnego aluminium – mówił.

Potrzebę wypracowania spójnej strategii dla polskiego przemysłu metalurgicznego podkreślił w swoim wystąpieniu Wojciech Kędzia, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A. – W Polsce cały czas rosną koszty wydobycia, ochrony środowiska,wieczystego użytkowania, podatku od kopalin. Rosną też ceny energii elektrycznej. Tak dużych obciążeń nie ma w innych krajach – mówił.

Prezes Bogusław Ochab stwierdził, że wysokie ceny energii są zagrożeniem dla funkcjonowania huty cynku ZGH „Bolesław” S.A., w której zużycie prądu stanowi 23% wszystkich kosztów. – Europejskie dyrektywy dopuszczają zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej na potrzeby niektórych procesów metalurgicznych. Takie zwolnienia stosują m.in. Słowacja, Czechy, Niemcy, Litwa. Tam akcyza jest zerowa, natomiast w Polsce wynosi 4,97 euro/MWh.

Wicepremier Piechociński zadeklarował dalszą współpracę z przedstawicielami branży metalurgicznej. Zapewnił, że zostanie zrealizowany postulat HIPH oraz IGMNiR, dotyczący powołania przez Rząd międzyresortowego zespołu ds. przemysłu metalurgicznego.

Prace zespołu miałyby się koncentrować na zagadnieniach związanych m.in. z przeciwdziałaniem wyłudzeniom podatku VAT na produktach i półproduktach z metali; zwolnieniem przedsiębiorstw energochłonnych z akcyzy od energii elektrycznej; wypracowaniem mechanizmów umożliwiających długofalowe inwestycje, w tym kwestia ulg inwestycyjnych. Kolejnym obszarem działalności byłoby także wspieranie innowacyjności rodzimego przemysłu metalurgicznego, a także zacieśnienie współpracy firm z jednostkami samorządu terytorialnego i oświatowymi na rzecz kształcenia młodych kadr.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: