Aktualności

Rząd dąży do zmiany art. 63 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach

2014-05-12

Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk na posiedzeniu Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami w dniu 7 maja br. podtrzymał stanowisko Rady Ministrów odnośnie zmiany art. 63 ust. 2 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach o akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

Propozycja zmiany zapisu art. 63 ust. 2 oznacza, że przedsiębiorcy będą mogli przetwarzać zużyte baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe w zakładzie, bez konieczności doposażenia go w hutę (w odniesieniu do złomu ołowiu) i instalację do recyklingu tworzyw sztucznych. Spowoduje to powrót do powstawania firm „garażowych”, których działalność ograniczy się do odzysku frakcji metalicznej, bez gwarancji zagospodarowania pozostałych części odpadów kwalifikowanych jako niebezpiecznych. Tym samym projektowane przepisy zagrażają nie tylko środowisku naturalnemu, ale przede wszystkim zdrowiu i życiu człowieka. Dodatkowo doprowadzą do rozwoju „szarej strefy” w obrocie zużytymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.

Stanowisko i działania IGMNiR przeciw liberalizacji art. 63 ust. 2 wspiera Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Zastępca dyrektora prof. dr inż. Andrzej Chmielarz w wystąpieniu do przewodniczącego Podkomisji Tadeusza Arkita napisał:

„Uważamy, że prawidłowe postępowanie z odpadami w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, a także wyeliminowanie z praktyki działań prowadzących do niekontrolowanego wprowadzania do środowiska substancji niebezpiecznych, tj. związków ołowiu oraz siarki zawartych w tych odpadach, najbardziej właściwe jest wówczas, gdy wszystkie procesy recyklingu prowadzone są w ramach jednego przedsiębiorstwa.".

W ocenie IMN obecnie obowiązujący system gospodarowania odpadami zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych realizowany przez jeden podmiot zapewnia przetwarzanie tego rodzaju odpadów na terenie Polski w sposób prawidłowy i zgodny z normami europejskimi, w związku z czym nie wymaga zmian.

Przedmiotem posiedzenia był również projekt rozporządzenia do ustawy. Ministerstwo Środowiska planuje zorganizować kilkuosobowe spotkanie ekspertów, którzy będą wypracowywać jego treść jeszcze przed przekazaniem do konsultacji społecznych. Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk zaprosił m.in. Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, aby wzięła udział w dyskusji roboczej.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: