Aktualności

Rozporządzenie 1418/2007 dot. wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów zostało wreszcie opublikowane

2021-10-21

Informujemy, że 20 października br. Rozporządzenie 1418/2007 zostało zaktualizowane i wreszcie opublikowane.

Dotyczy ono wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.
Wejdzie w życie 20 dni po publikacji - tj. 10 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania

pobierz  Rozporządzenie 1418/2007

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: