Aktualności

Relacja ze spotkania Pol-PRIMETT

2012-07-19

19 lipca 2012 roku w Atenach odbyło się kolejne spotkanie uczestników międzynarodowego programu przeciwdziałania kradzieży metali - Pol-PRIMETT.

Powstał on z inicjatywy organizacji społecznej People United Against Crime i British Transport Police z Wielkiej Brytanii. W programie uczestniczy pięć krajów: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Celem projektu jest stymulowanie, promowanie i rozwój horyzontalnych metod i narzędzi niezbędnych do strategicznego zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z kradzieżami metali.

W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele policji, dużych podmiotów gospodarczych narażonych na zjawisko kradzieży metali, administracji państwowych zajmujących się ochroną środowiska oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa z branży recyklingu. Program otrzymał ponad 1 mln euro wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

W spotkaniu w Atenach jako stali obserwatorzy uczestniczyli przedstawiciele Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. IGMNiR prowadzi rozmowy z ofiarami kradzieży metali w Polsce, w celu podjęcia działań zmniejszających skalę zjawiska w naszym kraju. Bezpośrednimi ofiarami kradzieży metali są przede wszystkim spółki kolejowe, przedsiębiorstwa dostarczające energię oraz firmy telekomunikacyjne. Oczywiście, głównymi ofiarami tego zjawiska są zwykli ludzie, którzy nie mogą dojechać pociągiem zgodnie z rozkładem lub zostali pozbawieni dostaw energii.

Ofiarami zjawiska kradzieży metali padają także podmioty zajmujące się recyklingiem. W związku z tym, przedsiębiorstwa zrzeszone w IGMNiR korzystając z doświadczeń innych krajów, także zamierzają rozpocząć aktywną walkę z tym zjawiskiem. Podczas spotkania w Atenach w ramach projektu Pol-Primett przedstawione zostały doświadczenia z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i oczywiście Grecji. Przykładem znacznego sukcesu osiągniętego w walce ze zjawiskiem kradzieży metali jest Portugalia. W jesieni 2011 roku w związku z kilkukrotnym wzrostem ilości kradzieży metali w relacji do lat 2007-2009 z inicjatywy organizacji zrzeszającej recyklerów i przedsiębiorstw energetycznych uruchomiony został program walki z przestępstwami kradzieży metali. Przedsiębiorstwa energetyczne przeznaczyły 2 mln euro (co stanowiło mniej niż 10% strat, które rocznie ponosiły z tytułu strat związanych z kradzieżą metali) na wsparcie Guarda Nacional Republicana (GNR).

Za powyższe środki stworzony został system informatyczny do szybkiego przepływu informacji między ofiarami przestępstw kradzieży metali a GNR oraz zakupione zostały specjalne samochody do prowadzenia działań interwencyjnych czasami w trudno dostępnych obszarach. Do działań włączone zostały także samorządy, ponieważ program obejmuje gospodarstwa rolne, które automatycznie zostały narażone na zjawisko kradzieży metali w związku z działaniami w energetyce. Wynikało to ze świadomości, że przestępcy z kradzieży metali z energetyki przeniosą się na kradzież urządzeń stosowanych w rolnictwie. Funkcjonowanie powyższego, kompleksowego systemu ograniczyło skalę zjawiska kradzieży metali w Portugalii.

Zgodnie z informacjami prezentowanymi podczas spotkania w Atenach najbardziej zaawansowany program antykradzieżowy metali funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. British Transport Police, która odpowiada za ściganie przestępstw związanych z kradzieżą metali w ostatnich miesiącach podjęła akcję informacyjną skierowaną do wymiaru sprawiedliwości (sądy). W ramach akcji informacyjnej przedstawiana jest sędziom skala szkodliwości kradzieży metali dla gospodarki i społeczeństwa.

Znaczny wzrost kradzieży metali w Niemczech spowodował, że Deutsche Bahn, Deutsche Telecom, RWE i Verband Deutscher Metallhandler (VDM) 10 lipca 2012 roku zawarły sojusz, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku. W 2011 roku Deutsche Bahn doświadczyły 3 000 przypadków kradzieży metali co dotyczyło 11 000 pociągów, które w sumie spóźniły się 150 000 minut.

W związku z ryzykiem znacznego wzrostu kradzieży metali w przyszłości także w Polsce (w części krajów europejskich kradzieżą metali zajmują się wyspecjalizowane gangi, które dokonują przestępstw w kilku krajach) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu zamierza realizować program przeciwdziałający kradzieży metali przy wykorzystaniu doświadczeń i wsparciu partnerów, organizacji oraz organów ścigania z innych krajów europejskich.

www.pol-primett.org

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: