Aktualności

Prognozowana poprawa w branży aluminium wtórnego

2013-12-30

Zdaniem producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w 2013 r. sytuacja w branży uległa pogorszeniu. Z Grzegorzem Stulgisem, przewodniczącym rady nadzorczej Alumetal S.A. - czołowego producenta aluminium wtórnego w Polsce oraz czwartego co do wielkości producenta wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie, rozmawialiśmy o przyczynach niekorzystnej sytuacji na rynku oraz szansach na jej poprawę w najbliższej przyszłości.

IGMNiR: Jak ocenia Pan upływający rok dla branży aluminium wtórnego?

Grzegorz Stulgis: Rok 2013 był trudnym okresem dla europejskich producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Po pierwsze, w tym czasie zmniejszył się popyt na stopy o 3-5%, co wiąże się ze spadkiem produkcji samochodów w Europie. Przemysł samochodowy jest zdecydowanie największym konsumentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Sprzedaż pojazdów samochodowych w Unii Europejskiej za okres II półrocza 2012 r. i I półrocza 2013 r. spadła o 4% w stosunku do 2012 r., a od szczytu w 2007 r. spadła o 25%. Kolejnym negatywnym zjawiskiem było skurczenie się marż na sprzedaży produktów wytwarzanych z wtórnego aluminium.

Co było tego przyczyną?

Nadwyżka mocy produkcyjnych przedsiębiorstw. Także decyzje niektórych producentów o akceptowaniu niekorzystnych dla nich cen. To zjawisko przyczyniło się na przykład w czerwcu 2013 r. do upadku największego producenta aluminium w Europie - firmy Oetinger z Niemiec, której wolumen sprzedaży wynosił 275 tys. ton. Zamknięcie 2 z 4 niemieckich zakładów spowodowało zniknięcie z rynku 70 tys. ton mocy produkcyjnych.

A czy na rynek weszły podmioty, które wywarły znaczący wpływ na sytuację w branży?

Wśród producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych pojawili się nowi właściciele - fundusze private equity. Dla przykładu, hiszpańska grupa Abengoa sprzedała w lipcu 2013 r. firmę Befesa grupie kapitałowej Triton Partners, a w grudniu 2013 r. 2 z 4 zakładów firmy Oetinger zostały kupione przez inny fundusz - Orlando Management. Tak więc inwestorzy finansowi odgrywają coraz większą rolę wśród producentów wtórnego aluminium w Europie.

Czy w takim razie w przyszłym roku należy spodziewać się poprawy na rynku aluminium wtórnego?

Oczekuję poprawy w zakresie produkcji i sprzedaży pojazdów samochodowych w Europie. W konsekwencji tego nastąpi wzrost popytu na wtórne aluminiowe stopy odlewnicze o 3-5% w skali całej Europy. Również marże producentów wtórnego aluminium będę wyższe niż w 2013 r. Niestety niewykluczone są  kolejne zamknięcia lub upadłości firm producentów aluminium, zwłaszcza tych o wysokich kosztach produkcji, np. we Włoszech. Produkcja wtórnego aluminium, podobnie jak produkcja samochodów, od kilku lat przesuwa się do krajów o niskich kosztach produkcji, czyli m.in. Polski. Ten trend będzie trwał przez co najmniej kilka kolejnych lat.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała Aleksandra Konieczny

Galeria zdjęć

Grzegorz Stulgis, przewodniczący rady nadzorczej Alumetal S.A. (fot. Natalia Dobrzycka)
Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: