Aktualności

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o VAT

2013-08-30

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Wprowadzone zmiany mają ukrócić proceder wyłudzeń podatkowych przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi.
Po szerokich i wieloetapowych konsultacjach społecznych, w których uczestniczyła również Kancelaria Prezydenta RP, znowelizowane zostały zapisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Pierwotny kształt regulacji dotyczący tzw. solidarnej odpowiedzialności, wzbudził zastrzeżenia Prezydenta RP. Prezydent publicznie zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania tych mechanizmów w taki sposób, aby dotyczyły jedynie nieuczciwych uczestników wymiany handlowej. Między innymi pod wpływem stanowiska KPRP przekazanego do Ministerstwa Finansów, w którym podkreślono potrzebę korekty pierwotnie zaproponowanych, zbyt ogólnikowych regulacji, resort finansów doprecyzował przepisy i zawęził stosowanie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w taki sposób, by mechanizm działał tylko w przypadku procederów przestępczych, a nie uczciwej działalności gospodarczej.
W związku z nasileniem się oszustw w obrocie niektórymi artykułami wrażliwymi, dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych czy odpadów i surowców wtórnych, objęto mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia VAT. Oznacza to, że podatek VAT będzie w tym przypadku rozliczał nabywca, a nie dostawca. W stosunku do określonej, niewielkiej grupy  towarów zostanie także wprowadzona tzw. solidarna odpowiedzialność podatkowa. Zgodnie z tym rozwiązaniem nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. W celu ograniczenia nadużyć w tym obszarze skrócono okres rozliczania obrotu towarami wrażliwymi do 1 miesiąca. Ustawa nakłada szczególną odpowiedzialność na organy skarbowe, które będą musiały zadbać, aby sposób jej realizacji nie powodował utraty zaufania rzetelnych przedsiębiorców wobec państwa.
Prezes Zarządu IGMNiR Kazimierz Poznański wyraził sporą satysfakcję, że dzięki długim staraniom Izby, a w szczególności intensywnej współpracy Zarządu Izby z działającym w Izbie Zespołem Informacyjno-Prawnym oraz z Viewpoint Group, w znowelizowanej właśnie Ustawie o podatku od towarów i usług, znalazły się dla nas bardzo cenne zapisy o rozciągnięciu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT m.in. na półprodukty z miedzi, surowce wtórne oraz żelazostopy.
Pomimo tego wielkiego sukcesu, niestety, na tym etapie pomimo naszych usilnych starań nie udało nam się przekonać Ministerstwa Finansów do objęcia tym mechanizmem półproduktów z pozostałych bazowych metali nieżelaznych – aluminium, cynk, ołów i nikiel. Według wypowiedzi Wiceministra Finansów Macieja Grabowskiego na posiedzeniach Komisji Finansów w Sejmie i w Senacie, służby skarbowe nie dostrzegają problemów na pozostałych wspomnianych metalach...
Ustawa z dnia 26.07.2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta dnia 29.08.2013r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przepisów dotyczących zmian w treści załącznika nr 11, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14. dzień od dnia ogłoszenia oraz przepisów zmieniających ustawy nowelizujące, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: