Aktualności

Prezes Bogusław Ochab o programie Śląsk 2.0 oraz planach rozwoju ZGH Bolesław S.A. - największego przedsiębiorstwa Ziemi Olkuskiej

2015-08-18

Nie kryję zadowolenia, że w dokumencie "Śląsk 2.0. Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej" zafunkcjonowały trzy elementy dotyczące spółki ZGH "Bolesław".

Pierwszym jest wprowadzona w marcu br. ulga w tzw. „zielonych” certyfikatach dla firm energochłonnych. Owe rozwiązanie ustawowe stanowi, że firmy energochłonne spełniające określone warunki otrzymują ulgi: 85, 40 lub 20 proc. Oczekiwaliśmy nowych rozwiązań systemowych, które program dla Śląska i Małopolski Zachodniej wprowadza w życie. Walczyliśmy o odpowiednie regulacje ustawowe przez minione pięć lat. Nigdy nie ukrywaliśmy, że rzecz dotyczy głównie cen energii elektrycznej oraz pewnych rozwiązań systemowych, które posiadają nasi zagraniczni konkurencji, a których w Polsce nie ma.

ZGH Bolesław S.A. płacić będzie jedynie 15 proc. kosztów „zielonych” certyfikatów. Tylko z tego tytułu ZGH „Bolesław” zaoszczędzi nieomal 9 mln. zł w skali roku. Ulgi w „zielonych” certyfikatach, choć na niższym poziomie, otrzymają także spółki wchodzące w skład naszej grypy kapitałowej: Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” i „Bolesław – Recycling”.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zwolnienia podmiotów energochłonnych z części, lub całości akcyzy wliczonej do ceny energii elektrycznej i skierował go pod obrady Sejmu. Jeżeli firma prowadzi jeden z procesów: metalurgiczny, syntezy chemicznej, elektrolizy lub mineralogiczne i dodatkowo wypełnia odpowiedni kod PKD (Polska Klasyfikacja Dzia-łalności), to może zostać całkowicie zwolnione z opłat. ZGH „Bolesław” S.A. skorzysta ze zwolnienia z akcyzy w części hutniczej spółki wraz z działem przeróbki mechanicznej, czyli z około 80 proc. zużycia energii.

Z tytułu zwolnienia z akcyzy spółka może zaoszczędzić około 8 mln. zł rocznie. Pamiętać też warto, że proces legislacyjny jeszcze trwa, gdyż wciąż istnieją różnice w interpretacji niektórych zapisów ustawy. W najbliższym czasie winny zostać usunięte. Spodziewamy się, że od 1 stycznia 2016 roku spółka ZGH będzie korzystać ze zwolnienia z opłaty akcyzy za energię.

Długo optowaliśmy za systemem, w którym to docelowy nabywca towaru odprowadza VAT do urzędu skarbowego. Szczęśliwie udało się przekonać Ministerstwo Finansów do systemu rekomendowanego przez Unię Europejską. Pod koniec kwietnia 2015 roku, w ramach nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, rozszerzono katalog produktów objętych odwróconym podatkiem VAT o nieobrobione plastycznie aluminium, ołów, cynk, cynę oraz nikiel. Pomogły doświadczenia zastosowane kilkanaście miesięcy wcześniej dla m.in. prętów stalowych. Rozwiązanie porządkuje rynek, ogranicza szarą strefę. Przyjmujemy go z zadowoleniem. Liczymy na pozyskanie nowych odbiorców. Pierwsze pozytywne sygnały już dotarły do spółki.

Nie kryjemy zadowolenia z wymienionych rozwiązań. W stosunku do sytuacji sprzed lat pięciu w zakresie energii elektrycznej trzy elementy wyglądają znacząco lepiej: uzyskaliśmy postęp w „zielonych” certyfikatach, najprawdopodobniej rozwiązany problem akcyzy, i dodatkowo, uwolnienie rynku energii, które spowodowało obniżkę cen energii „czarnej”. Efekty są dostrzegalne. Jeszcze niedawno za MWh energii płacono blisko 300 zł, a obecnie ceny spadły do poziomu nieco powyżej 200 zł, ale i tak są wyższe niż u konkurentów z zachodniej części kontynentu.

Pozostały jeszcze trzy istotne elementy. Po pierwsze rekompensaty od wzrostu cen energii elektrycznej spowodowanej uprawnieniami do CO2. Obecne certyfikaty kosztują niewiele, jednak gdyby obrót nimi został uwolniony, to ich ceny mogłyby szybko wzrosnąć, nawet trzykrotnie. Wiązałoby się to ze znaczącą podwyżką energii. Dyrektywa UE dopuszcza wprowadzenie rekompensat. Wiele krajów korzysta z tego rozwiązania. Czekamy na wprowadzenie w Polsce podobnych rozwiązań. Druga sprawa dotyczy ulg w tzw. „żółtych” i „czerwonych” certyfikatach. Obecnie trwają stosowne procesy notyfikacyjne. Ulgi na „zielone” certyfikaty udało się wprowadzić, oczekujemy podobnych rozwiązań w pozostałych kategoriach. Trzeci problem wiąże się z oczekiwanym przez krajową energetykę otwarciem rynku mocy. Nie wiadomo jak w nowym systemie zostaną rozwiązane problemy firm energochłonnych. Na powyższe nurtujące spółkę pytania oczekujemy odpowiedzi. Reasumując: postęp jest widoczny, pierwsze efekty zmian są odczuwalne, ale jeszcze wiele problemów przed  nami.                                                                                                                                          

Niższe koszty energii pozwalają z optymizmem patrzeć na procesy inwestycyjne w hucie. Spółka ZGH posiada sprecyzowany program rozwoju. Mamy zgodę korporacyjną związaną z budową odnogi kopalni w kierunku Klucz. Zakończyliśmy wiercenia rozpoznawcze, zmieniamy plany zagospodarowania przestrzennego, czynimy starania o koncesję na wydobycie. Rozwiązanie, o którym mowa, przedłuża działalność górniczą ZGH. Projekt jest z wielu względów istotny: utrzymujemy część miejsc pracy po likwidacji kopalni „Pomorzany” oraz własną bazę surowcową. Równocześnie mamy konkretne pomysły związane z hutą. Konstruujemy plany strategiczne na lata 2015-2020. Jednak z uwagi na publiczny charakter naszej spółki nie mogę ich na obecnym etapie ujawniać..

Przed zamieszczeniem regulacji dotyczących firm energochłonnych w programie Śląsk 2.0,polskie przedsiębiorstwa energochłonne znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na  szereg obciążeń związanych głównie z rosnącymi kosztami ochrony środowiska. Taki stan rzeczy wpływał na pogorszenie konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Od kilku lat organizowaliśmy i wspieraliśmy lobbing na rzecz obniżenia cen energii dla firm energochłonnych na wzór większości krajów UE. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu prezesów spółek, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz związkowych, a także sporej grupy polityków udało się wiele spraw rozwiązać. Jest to sukces tych wszystkich ludzi, nie ważne kogo większy, kogo mniejszy. Efekty przełożą się zapewne na rozwój naszej spółki i na miejsca pracy na terenie naszego powiatu.

Źródło: www.serwisjurajski.pl

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: