Aktualności

Ponad sto milionów na innowacje w metalach nieżelaznych

2015-12-23

Sto osiem milionów złotych mogą w sumie uzyskać firmy w ramach trzeciego naboru programu CuBR, wspierającego poszukiwanie innowacyjnych technologii w branży metali nieżelaznych.

Program CuBR to wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A  dotycząca opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu przeznaczyły wspólnie 108 mln zł. W styczniu rozpocznie się już trzeci nabór wniosków w ramach CuBR.

- Aby skutecznie rywalizować z krajami rozwiniętymi musimy stawiać na badania stosowane w strategicznych dziedzinach naszej gospodarki. Wierzę, że realizowane w nim projekty wzmocnią  innowacyjność polskiego przemysłu i pomogą naszym firmom zająć miejsce światowego lidera w tej dziedzinie - podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsięwzięcie Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii - CuBR to jedna z szeregu inicjatyw, w których NCBR angażując środki publiczne mobilizuje polskie przedsiębiorstwa do współfinansowania prac badawczo-rozwojowych. Program powstał dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Na budżet programu wynoszący 200 mln zł każdy z partnerów złożył się w równej części.

- Dzisiaj nie budzi wątpliwości fakt, że przemysł surowcowy jest także źródłem nowych technologii.  Nowoczesna cywilizacja potrzebuje naturalnych zasobów, a dostęp do nich jest coraz trudniejszy. Obowiązkiem firm wydobywczych jest dzisiaj takie kształtowanie procesów technologicznych, aby zapewniały równowagę pomiędzy przemysłem, a jego otoczeniem naturalnym i społecznym. To wymaga prowadzenia prac badawczych, poszukiwania innowacji, proponowania nowatorskich rozwiązań.  Wierzę, że najkrótsza droga do osiągania sukcesów w tym obszarze prowadzi przez program CuBR - mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Finansowanie otrzymają wyłonione na drodze konkursowej innowacyjne projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Wnioski można składać w ramach czterech obszarów tematycznych: górnictwo i geologia, przeróbka (mineral processing), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały, a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie.

Nabór wniosków w trzecim konkursie CuBR rozpocznie się 18 stycznia 2016 i potrwa 60 dni. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe, zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych jednostek naukowych.

W ramach rozstrzygniętych dotychczas konkursów dofinansowano m.in. prace badawczo-rozwojowe nad uzyskaniem innowacyjnych rozwiązań w strategicznym dla KGHM Polska Miedź S.A. obszarze Inteligentnej Kopalni, które w przyszłości umożliwią bezpieczną eksploatację głębokich złóż.

 Źródło: wnp.pl (PIM)

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: