Aktualności

Podsumowanie roku 2012 w polskim systemie edukacji kadr inżynierskich

2013-01-03

Okazuje się, że 2012 r. obfitował w istotne wydarzenia nie tylko dla przemysłu metali nieżelaznych, ale również dla systemu szkolnictwa na uczelniach wyższych w kraju. Dr inż. Wacław Muzykiewicz, Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat zmiany, jaka zaszła w ubiegłym roku w polskim systemie kształcenia.

Okazuje się, że 2012 r. obfitował w istotne wydarzenia nie tylko dla przemysłu metali nieżelaznych, ale również dla systemu szkolnictwa na uczelniach wyższych w kraju. Dr inż. Wacław Muzykiewicz, Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat zmiany, jaka zaszła w ubiegłym roku w polskim systemie kształcenia.

- Chciałbym odnotować wśród wydarzeń ubiegłego roku to, które co prawda nie odnosi się wprost do branży metali nieżelaznych, ale z pewnością będzie miało lub może mieć wpływ w niedalekiej przyszłości na jakość kadr inżynierskich. Oby pozytywny!

Otóż w roku 2012 w polskich uczelniach, w tym w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, został implementowany nowy system kształcenia, wynikający z wymogów tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Programy kształcenia w tym systemie oparte są o język efektów kształcenia. Rok akademicki 2012/2013 jest pierwszym rokiem wdrażania tych programów w Polsce.

Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zostały przyjęte w 2005 roku na konferencji w Bergen. Poziomy kwalifikacji wyznaczono w nich w oparciu o kategorie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. KRK stworzone zostały, między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Tak przynajmniej deklarują ich twórcy- władze resortowe.

Jednym z głównych celów wprowadzenia w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji w kształceniu na poziomie akademickim jest: przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do systemu opartego na efektach kształcenia. Zwraca się też uwagę na uelastycznienie systemu edukacji, m.in. stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe potrzeby społeczeństwa i rynku pracy. Ma się to wiązać z autonomią uczelni w zakresie tworzenia kierunków studiów i kształtowania programów. W założeniach i celach wprowadzania KRK podkreśla się też mobilność – stworzenie warunków, ułatwiających uznawanie w innych krajach, zwłaszcza w państwach członkowskich Unii Europejskiej, kwalifikacji nadawanych w Polsce.

Otoczeniu społeczno-gospodarczemu w nowym modelu kształcenia przypisana jest znacząca rola, zarówno na etapie tworzenia programów kształcenia, jak i ich praktycznej realizacji, włącznie z prowadzeniem zajęć przez praktyków z przemysłu.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: