Aktualności

Podsumowanie roku 2012 w branży recyklingu baterii i akumulatorów

2013-01-04

Jaki dla branży recyklingu baterii i akumulatorów był 2012 r., a co przyniesie rok 2013? Odpowiada Zbigniew Rybakiewicz, Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A.

Jaki dla branży recyklingu baterii i akumulatorów był 2012 r., a co przyniesie rok 2013? Odpowiada Zbigniew Rybakiewicz, Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A.

Wydarzenie/wydarzenia w 2012 roku, które miało/y największy wpływ na rozwój branży.

Zdecydowanie w przypadku branży recyklerskiej bardzo istotny jest wzrost inwestycji i mocy produkcyjnych akumulatorów samochodowych w Europie Środkowej. Inwestycje Exide czy Johson Controls to przykłady spółek, które zdecydowały zwiększyć skokowo swoje moce w tej części Europy, koncentrując się na produkcji akumulatorów typu start & stop. To oczywiście bardzo pozytywny sygnał dla naszej branży, generujący popyt na nasze produkty. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na procesy konsolidacyjne, które są nieuchronne. Przykładem potwierdzenia moich słów jest przejęcie przez południowoafrykański Metair Investment Limited rumuńskiego Rombat. To miało i będzie mieć wpływ na kształt naszej branży w całej Europie w przyszłości.

Wydarzenie/wydarzenia w 2012 roku, które mogły hamować rozwój branży.

Zdecydowanie należy zwrócić uwagę na liczne procedery i dynamiczny rozwój działania szarej strefy, „innowacyjne” sposoby wyłudzania VAT i chałupniczego recyklingu złomu akumulatorowego. Skala tego zjawiska jest już tak znacząca nie tylko w Polsce, ale już w wielu innych krajach Europy. To spowodowało, że ceny złomu akumulatorowego kompletnie oderwały się od cen LME, które przez wiele lat były wyznacznikiem dla cen złomu, co z kolei oczywiście powoduje ogromną presje na marże.

Ponadto recesja w europejskim sektorze motoryzacyjnym nie sprzyja naszej branży. Na szczęście nie ma to aż takiego znaczenia w naszej części Europy ze względu na czynniki, o których wspominałem w odpowiedzi na pierwsze pytanie. 


Co  zdaniem Pana Prezesa powinno/mogłoby się zmienić w branży w 2013 r.?

Zdecydowanie skuteczne działania naszych władz zmierzające do ograniczenia szarej strefy. To musi nastąpić, aby sytuacja wróciła do normalności.


Przewidywania, prognozy dla branży na rok 2013.

Chciałbym być optymistą, ale tak się stanie, kiedy nasze władze zrozumieją jak szkodliwa, nie tylko dla branży, ale środowiska może być zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach. Liberalizacja w proponowanej formie bez jakiejkolwiek kontroli sprawi, że cofniemy się o 30 lat do czasów ołowicy i niekontrolowanego transportu niebezpiecznych frakcji i handlu kwitami. Wierzę jednak, że to się nie stanie. Z drugiej strony jestem spokojny o popyt na nasze produkty. Z powodzeniem możemy konkurować z Europą Zachodnią pod względem jakości i to nasi klienci doceniają co znajduje odzwierciedlenie w wolumenach sprzedawanych stopów ołowiu, które w tym roku były znów rekordowe.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: