Aktualności

Od rozwoju recyklingu metali nieżelaznych nie ma odwrotu

2013-12-19

Mirosław Stanek, główny koordynator Cronimet PL: Rok 2013 w branży recyklingu złomów metali nieżelaznych, z uwagi na złą koniunkturę gospodarczą na świecie, charakteryzował się słabymi notowaniami na LME. Wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Koniecznością była ich restrukturyzacja dokonywana poprzez cięcie kosztów, w tym również redukcję zatrudnienia. Ponadto, następowało zjawisko konsolidacji, czyli przejmowania firm znajdujących się w słabej kondycji finansowej przez większe i lepiej radzące sobie na rynku przedsiębiorstwa.

W 2014 r. eksperci przewidują przełamanie bessy i poprawę koniunktury gospodarczej. Prognozowany jest szybszy wzrost gospodarczy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Tworzy to perspektywę poszerzenia rynków zbytu, a co za tym idzie - wzrostu wolumenu sprzedaży złomów. Ożywienie gospodarcze spowoduje, że zrestrukturyzowane podmioty poradzą sobie w tych warunkach. Jest to optymistyczny sygnał dla naszej branży. Również pomocne będą programy UE w zakresie finansowania badań naukowych i rozwiązań technologicznych, np. Horizon 2014-2020. W kontekście założeń tego programu stwierdzić należy, że od rozwoju sektora recyklingu metali nieżelaznych nie ma odwrotu. Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność i zdobywać coraz lepszą pozycję rynkową, z jednej strony trzeba sięgać po rozwiązania innowacyjne, z drugiej natomiast trzeba umieć sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymaganiom środowiskowym i technologicznym.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: