Aktualności

Konkluzje BAT w zakresie produkcji metali nieżelaznych i ich wpływ na pozwolenia zintegrowane

2016-06-27

W dniu 23 czerwca br. w Warszawie odbyło się szkolenie pt. "Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji metali nieżelaznych w świetle wymagań zawartych w konkluzjach BAT".

Szkolenie zostało zorganizowane przez Departament Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska, we współpracy z IGMNiR, a sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział wzięło 30 osób, reprezentujących sektor metali nieżelaznych. W pierwszej części szkolenia Pan Michał Chędożko z Departamentu Zarządzania Środowiskiem wygłosił referat nt. „Prawnych i administracyjnych aspektów dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań wynikających z konkluzji BAT”. Konkluzje BAT to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego  BAT, którego kolejne edycje funkcjonują w europejskim jak i krajowym porządku prawnym już od wielu lat, jednakże dopiero Dyrektywa 2010/75/UE ws.emisji przemysłowych (IED) wzmocniła rolę wymagań BAT. Konkluzje BAT publikowane są w formie decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej, które obowiązują wprost kraje członkowskie. Konkluzje BAT stanowią poziom odniesienia dla wymagań określanych w pozwoleniach zintegrowanych, a szczególnie istotne są wymagania dotyczące granicznych wielkości emisyjnych (BAT-AELs) oraz monitorowania emisji (nie parametrów procesowych).

Konkluzje BAT dotyczące metali nieżelaznych mają się ukazać „na dniach” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będą dotyczyć następujących działalności:

- produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych.

- topienia, łącznie ze stapianiem metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu dla pozostałych metali.

Od momentu opublikowania nowych konkluzji BAT, przedsiębiorcy będą mieli 4 lata na dostosowanie instalacji  do nowych wymagań, gdyż po tym okresie czasu staną się one obowiązującymi.

W drugiej części szkolenia – Pan dr inż. Andrzej Chmielarz – Profesor IMN zaprezentował „Techniczne uwarunkowania dostosowania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji metali nieżelaznych do wymagań Konkluzji BAT. Omawiając szczegółowo po kolei BAT-y dotyczące emisji rtęci, produkcji miedzi, aluminium, cynku, ołowiu, cyny, kadmu i metali szlachetnych.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: