Aktualności

Komisja Finansów Publicznych za odwróconym obciążeniem VAT 5-ciu metali nieżelaznych

2015-04-09

8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie Rozpatrzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3273). Komisja rozpatrywała m.in. poprawkę nr 9 wprowadzającą półwyroby z 5 metali nieżelaznych tj. z aluminium, cynku, ołowiu, cyny i niklu do załącznika nr 11 (wykaz towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia). Przedstawiciel Ministerstwa Finansów – Pan Jarosław Neneman był przeciwny wprowadzeniu poprawki, konkludując, że jej wprowadzenie, co prawda, poprawi konkurencyjność branży i uszczelni ją, lecz jednocześnie stanowić będzie kolejny wyjątek od ogólnych zasad opodatkowania podatkiem VAT – co nie byłoby właściwe. Członkowie Komisji nie podzielili jednak obiekcji przedstawiciela Ministerstwa Finansów i przegłosowali poprawkę stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, przy 7 wstrzymujących się.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: