Aktualności

Komisja Finansów Publicznych dodała do Załącznika 11 półprodukty i produkty z miedzi

2013-07-24

W dniu 23 lipca br. (środa) Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Komisja przyjęła przedłożony projekt i wprowadziła do dokumentu zmiany proponowane przez Posłów. Jedną z nich jest dodanie do listy zawartej w Załączniku 11 następujących pozycji:

24.44.12.0 – Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.13.0 – Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.22.0 – Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.23.0 – Druty z miedzi i jej stopów

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych będzie miało miejsce w dniu 24.07.2013 r., ok. godz. 20.00.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: