Aktualności

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

2015-01-22

W nowej perspektywie finansowej Województwo Śląskie otrzyma 3 476 mln euro, co stanowi 11% puli przeznaczonej dla wszystkich województw (31,2 mld euro).

Program Operacyjny jest finansowany przez dwa fundusze – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 2498,9 mln euro oraz Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 978 mln euro.

Spośród 13 obszarów priorytetowych, najwięcej, bo aż 796,7 mln euro zostanie przeznaczone na działania podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i regulujące gospodarkę niskoemisyjną. Na rozwój transportu przewiduje się 473 mln euro, zaś na wzmocnienie konkurencyjności MŚP – 305 mln euro. Pozostałe obszary to m.in. nowoczesna gospodarka, rewitalizacja i rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, włączenie społeczne, dbałość o regionalny rynek pracy oraz ochrona środowiska.

Około 32% pieniędzy z Programu zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). 793 mln euro otrzyma Subregion Centralny w ramach ZIT, natomiast  Subregiony Północny, Południowy i Zachodni w ramach RIT mogą liczyć na 314,7 mln euro.

Ponadto, w ramach wsparcia tak zwanych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), określonych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, region otrzymał 124 mln euro. Ze względu na szczególną kumulację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w Bytomiu i Radzionkowie miasta te zostały wskazane jako główni odbiorcy pomocy w postaci środków na projekty w obszarze rewitalizacji.

„Od 18 grudnia 2014 r., gdy Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny kształt Programu Regionalnego dla województwa śląskiego, mamy zielone światło do dalszych prac związanych z przygotowaniem wytycznych oraz dokumentów wykonawczych niezbędnych do sprawnego ubiegania się o środki przez potencjalnych beneficjentów. Obecnie priorytetem jest jak najszybsze doprowadzenie do uzgodnienia i przyjęcia harmonogramu konkursów” – powiedziała Gabriela Lenartowicz – członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: