Aktualności

Jubileusz XX-lecia IGMNiR

2016-01-26

Srebrna Statuetka Hutnika - Wyróżnienie SITMN

W dniach 21-22 stycznia 2016 roku w Wiśle odbyła się 190 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN zorganizowana z okazji jubileuszu XX-lecia Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Uczestników spotkania powitali – Pan prof. Zbigniew Śmieszek oraz Prezes Izby Pan Kazimierz Poznański.

W ramach konferencji odbyły się dwa panele tematyczne poświęcone programom badawczym ukierunkowanym na innowacyjność oraz współpracy nauka-przemysł, a także (II panel) problemom energii w przemyśle metali nieżelaznych. Pierwszy panel poprowadził Pan prof. Zbigniew Śmieszek – Dyrektor IMN w Gliwicach a swoje referaty przedstawili: Pan Andrzej Płonka (IMN) – „Programy Operacyjne Inteligentny Rozwój oraz programy regionalne”, Pani Agata Juzyk (KGHM) – „Projekt KIC on Raw Materials”, Pan Jarosław Piekarski (KPK) – „Program Horyzont 2020”, Pan Piotr Krawczyk (Ministerstwo Rozwoju) – „Działalność Międzynarodowych Grup Studyjnych Cu, Zn, Pb” oraz Pan Henryk Karaś (KGHM) – „Działalność Europejskiej Platformy Surowców Mineralnych oraz EIP on Raw Materials”.

II panel moderował Pan Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, a swoje prezentacje przedstawili: Pan Prezes Bogusław Ochab (ZGH „Bolesław”, Pani Mecenas Anna Kucińska-Bar z Kancelarii Prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski oraz Pan Henryk Kaliś. Po prezentacjach odbyła się niezwykle ciekawa dyskusja panelistów, wśród których – obok Pana Prezesa Ochaba udział wzięli Panowie: Arkadiusz Krężel (Impexmetal S.A.), Ryszard Biernacki (KGHM), Andrzej Curyło (TAMEH Polska), Krzysztof Kidawa (PKN Orlen) i Jacek Misiejuk (EnerNOC).

Następnie odbyła się część poświęcona historii powstania, działalności i osiągnięciom IGMNiR. Wśród zaproszonych gości był pierwszy prezes Izby Pan Eugeniusz Rączka oraz długoletni prezes Pan Roland Stasiak. Jako pierwszy historię Izby przypomniał Przewodniczący Rady Izby Pan Tadeusz Baj, który w swoim wystąpieniu opowiedział o okolicznościach powstania Izby, jej założycielach, składach pierwszej Rady i kolejnych Rad Izby oraz składach kolejnych Zarządów. Wskazał też na punkty zwrotne w historii naszego samorządu. Na spotkaniu założycielskim Izby w październiku 1995 roku było obecnych 55 członków, w następnych latach liczba ta zmieniała się i w dół i w górę i dziś Izba liczy już 60 członków.

Z kolei wystąpienie Pana Prezesa Kazimierza Poznańskiego poświęcone było największym osiągnięciom Izby – zwłaszcza w okresie po połączeniu z Polskim Stowarzyszeniem Recyklingu Metali. Dotyczyły one spraw legislacyjnych, przeciwdziałania kradzieżom metali, działalności międzynarodowej. Następnie przyszedł czas na wspomnienia ilustrowane zdjęciami z różnych lat i wydarzeń.

Prezes Kazimierz Poznański: "Z okazji obchodzonego 21 stycznia 2016 roku w Wiśle, Jubileuszu 20-lecia IGMNiR, z wielką satysfakcją odebrałem wiele życzeń i gratulacji z kraju i z zagranicy.
Wśród nich cieszy mnie Srebrna Statuetka Hutnika przyznana mojej osobie przez SITMN - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.
Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia cennego dla mnie wyróżnienia!"

Wśród licznych okolicznościowych życzeń i gratulacji znalazły się życzenia od Ministra Rozwoju oraz Ralfa Schmitza - Prezesa  zaprzyjaźnionej niemieckiej Izby VDM z Berlina a także Prezesa Stefana Dzienniaka z równie zaprzyjaźnionej Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Potem były okolicznościowe nagrody dla kolejnych prezesów Izby i życzenia od uczestników konferencji i zaproszonych gości. Opowieści z „tamtych lat” były kontynuowane na uroczystej kolacji, której towarzyszyły muzyka, śpiew i tańce.  

Na zdjęciu zamieszczonym na pierwszej stronie stoją od prawej: Prof. AGH Wacław Muzykiewicz, V-ce Dziekan WMN AGH, Tadeusz Baj - Prezes Polimex Engineering, Kazimierz Poznański - Prezes Izby oraz prof.IMN Zbigniew Śmieszek - Dyrektor IMN.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: