Aktualności

Inspirujące Spotkanie z Młodzieżą z Okazji Światowego Dnia Recyklingu

2024-05-08

Zdjęcie z młodzieżą

W dniu 7 maja, Instytut w Gliwicach był miejscem spotkania z okazji Dnia Recyklingu, połączonego z obchodami 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie zgromadziło 300 uczniów z kilku szkół podstawowych, którzy mieli okazję posłuchać inspirujących przemówień oraz wziąć udział w fascynujących prezentacjach na temat znaczenia recyklingu i korzyści płynących z integracji europejskiej.

Dzień Recyklingu, związany z 20. rocznicą wstąpienia Polski do UE, był okazją do spotkania się w siedzibie Instytutu w Gliwicach, zaproszonego przez Łukasiewicz IMN oraz IGMNiR, 7 maja. Gościliśmy tam przedstawicieli młodego pokolenia - 300 uczniów z kilku szkół podstawowych z Gliwic i Pyskowic, wraz z kilkunastoma nauczycielami. Po oficjalnym przywitaniu przez Barbarę Juszczyk, Dyrektor Instytutu, głos zabrali współgospodarze spotkania, m.in. Kazimierz Poznański, Prezes Zarządu Izby, który przedstawił młodzieży wyjątkową rolę i znaczenie recyklingu metali w gospodarce, społeczeństwie i dla środowiska. Kolejnym prelegentem był Pan Marek Balt, poseł do Parlamentu Europejskiego, który podzielił się korzyściami materialnymi, jakie Polska osiągnęła dzięki członkostwu w UE, oraz wskazał na istotność unijnych prac legislacyjnych. Następnie głos zabrał Pan Aleksander Baj, Wydawca z Wydawnictwa „Element”, który inspirująco zachęcał młodzież do odkrywania swoich pasji i talentów. Po tych wystąpieniach młodzież została zaproszona do zwiedzania Zakładów Badawczych w 8 centrach. Naprzemiennie zwiedzanie zostało przerwane poczęstunkiem, po którym najmłodsza kadra Instytutu podzieliła się prezentacją na temat recyklingu, inicjując otwartą rozmowę. Spotkanie uświetniły wspólne ćwiczenia z młodzieżą oraz pokazy gimnastyki artystycznej dzieci i młodzieży z UKS Gliwice & Akademii Talentów Pani Marzeny Bartoszewicz. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni książką „Uchwycić Żywioł” oraz okolicznościowymi upominkami. Na zakończenie Prezes Kazimierz Poznański przekazał serdeczne podziękowania Kadrze Badawczej Instytutu za ciepłe przyjęcie młodzieży oraz za wsparcie kampanii edukacyjnej Porozumienia Recyklingu Opakowań EKOPAK, we współpracy z Wydawnictwem ELEMENT oraz przedstawicielami mediów, na czele z Telewizją Regionalną Silesia.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: