Aktualności

IGMNiR wzywa do odrzucenia back-loading'u w handlu emisjami CO2

2013-04-12

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu wystąpiła do polskich eurodeputowanych o odrzucenie propozycji Komisji Europejskiej w sprawie tzw. back-loading'u w europejskim systemie handlu emisjami CO2. Debata i głosowanie w tej sprawie mają się odbyć na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniach 15-16 kwietnia 2013 roku.

Izba, podzielając stanowisko dwóch europejskich inicjatywy zrzeszających przemysły energochłonne, tj.  Alliance of Energy-Intensive Industries oraz BusinessEurope, jako organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca  jeden z najbardziej energochłonnych sektorów naszego przemysłu, w liście skierowanym do europosłów ostrzega przed skutkami proponowanych zmian w systemie EU ETS.

W ocenie Izby wzrost cen ETS, wywołany przez Komisję w ramach interwencji krótkoterminowych, podwyższy koszty operacyjne przemysłu wytwórczego, co doprowadzi do braku równowagi konkurencyjnej między UE a poza unijnymi przemysłami energochłonnymi. - Skutkiem tego będzie utrata konkurencyjności, zamykanie branży i ucieczka emisji wraz z przeniesieniem inwestycji w przemyśle przetwórczym poza Unię, a nawet poza Europę – mówi Kazimierz Poznański, prezes zarządu IGMNiR.

Wśród konsekwencji przyjęcia propozycji KE Izba wskazała także wzrost niepewności co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności planowania i realizowania inwestycji. "Zamiast podejmowania decyzji na podstawie warunków ekonomicznych i sytuacji gospodarczej, trzeba będzie też teraz kalkulować ryzyko nieprzewidywalnych decyzji administracyjnych Komisji.  To z kolei będzie skutkowało dalszym opóźnieniem ożywienia gospodarczego, tak potrzebnego w walce z kryzysem" – czytamy w liście.

Izba jest zdania, że wzrost cen w handlu emisjami ETS wywoła wzrost cen energii elektrycznej, gdyż koszty ponoszone przez dostawców energii elektrycznej zostaną z pewnością przerzucone na konsumentów, tak indywidualnych, jak i przemysłowych. W przypadku tych ostatnich, koszty energii elektrycznej już w tej chwili są dwa razy wyższe niż w innych regionach, takich jak USA, Korea czy Kanada. Przemysł nie będzie w stanie zrównoważyć tego sztucznego zwiększenia kosztów ETS.

Ponadto, w ocenie IGMNiR cele klimatyczne UE, wyrażające się m.in. w redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2020, uda się osiągnąć bez proponowanych zmian systemu ETS.  Dlatego uważa, że zmiany te są niepotrzebne.

"Chcemy, aby EU ETS pozostał, jak początkowo zakładano, instrumentem rynkowym. Aby odzwierciedlał, tak jak ma to miejsce teraz, sytuację gospodarczą. Nie chcemy zmiany jego natury i nie chcemy, aby Komisja nadmiernie ingerowała wykorzystując swoją nieuzasadnioną, dyskrecjonalną władzę" - czytamy w liście do polskich eurodeputowanych.

Warto podkreślić, że stanowisko Izby jest tożsame w tej sprawie ze stanowiskiem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Forum CO2, które reprezentują najważniejsze organizacje branżowe skupiające w swych szeregach przemysły energochłonne, takie jak: przemysł papierniczy, hutnictwo żelaza i stali, przemysł chemiczny, przemysł metali nieżelaznych, przemysł szklarski oraz energetykę przemysłową.

 

Dokumenty do pobrania

pobierz  List IGMNiR ws. odrzucenia back-loading'u w handlu emisjami CO2_11.04.2013 r.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: