Aktualności

IGMNiR współzałożycielem fundacji

2013-12-10

We wtorek, 10 grudnia br., Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu podpisała akt utworzenia fundacji "Niezłomni - Ochrona Infrastruktury", która będzie działać na rzecz ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury technicznej.

Oprócz IGMNiR fundatorami zostały inne izby gospodarcze, organizacje i strategiczne przedsiębiorstwa: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Orange Polska S.A. oraz Netia S.A.

Celem działalności Fundacji jest zwiększenie świadomości obywateli - odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, energetyczne czy kolejowe, jakie konsekwencje wiążą się z kradzieżą elementów infrastruktury technicznej. Zaangażowane instytucje publiczne, organizacje branżowe oraz firmy liczą, że podejmowane inicjatywy zachęcą mieszkańców miejscowości do zgłaszania przypadków dewastacji i kradzieży metalowych elementów, a potencjalnych złodziei powstrzymają przed tymi procederami.

W najbliższej przyszłości założyciele Fundacji mają w planach budowę oraz rozwój systemu rejestracji incydentów, wspierającego organy ścigania, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej, uświadamiającej negatywne skutki kradzieży infrastruktury.

Fundatorzy są sygnatariuszami Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, które podpisali w sierpniu 2012 r. z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: